Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Workshop för vetenskapsprojekt i Future Classroom Lab

Science Projects Workshops

Future Classroom Lab (FCL) , är ett fristående projekt inom Europeiska skoldatanätet (EUN) och drivs från EUN:s kontor i Bryssel. Genom projektet tillhandahålls en plattform där beslutsfattare kan förändra sina IKT-strategier och där lärare, rektorer och IKT-rådgivare kan experimentera med innovativa pedagogiska metoder inom flexibla inlärningsmiljöer. Projektet ger både ett stort anpassningsbart utrymme med den senaste tekniken och en miljö som utformats som ett interaktivt klassrum för att visa hur teknik kan användas i en vanlig klassrumsmiljö för att förbättra interaktiviteten och elevernas engagemang.

Vetenskapsevenemang inom FCL anordnas under paraplynamnet ”Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab”. Namnet fastställdes under första fasen i Scientix-projektet, efter den första workshopen för vetenskapliga projekt i FCL som anordnades av Scientix. Syftet med evenemangen är att utbilda lärare i användning av teknik i klassrummen genom material och pedagogik från olika projekt och att uppmuntra deltagare inom vetenskapliga projekt till samarbete

Läs mer

Scientix-workshop vid andra evenemang

Scientix Workshops at other events

Flera Scientix-workshops hålls regelbundet på olika platser i Europa vid evenemang som anordnas inom andra projekt eller av andra organisationer.

Syftet med dessa workshops är att presentera Scientix tjänster för lärare, projektledare eller andra intressenter inom vetenskapsutbildning men också för att fungera som kontaktpunkt för presentation av andra projekt inom vetenskapsutbildning.

Om du känner till ett evenemang där Scientix skulle kunna passa in i programmet eller om du skulle vilja delta som presentatör i en Scientix-workshop kan du skicka e-post till agueda.gras (at) eun.org.

Läs mer

Scientix-presentationer

Scientix presentations

För att Scientix verksamhet ska spridas i större utsträckning till projektledare, lärare och forskare inom vetenskapsutbildning är det viktigt att vi deltar i så många evenemang som möjligt (som kan innebära planscher, presentationer eller nätverkande).

Presentationerna vid olika evenemang gör det enklare för Scientix att stå till tjänst inom andra projekt och STEM-initiativ.

Läs mer

Scientix-webbinarier

Scientix Webinars

Scientix anordnar regelbundet webbinarier som är kostnadsfria och öppna för alla! Webbinarierna är ett utbildningsforum online och en utmärkt möjlighet för utbildare att hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom vetenskaplig undervisning och inlärning.

Webbinarierna är normalt en timme långa och passar alla som vill lyssna på spännande ämnen inom STEM-utbildning, som konceptet med en dator per elev, språkinlärning på vetenskapslektionen, STEM på lågstadiet eller vetenskapssimulering online inom frågebaserat lärande (IBSE).

Läs mera

Scientix Moodle

Scientix Moodle

Scientix Moodle har utformats som en gemensam inlärningsplattform för utbyte av bästa praxis mellan lärare i naturvetenskapliga ämnen. De nyaste kurserna på Moodle-plattformen har utvecklats av lärare från många olika länder som delar med sig av sina erfarenheter av att använda olika verktyg och pedagogiska metoder i klassrummen. Kurserna genomförs i deltagarnas egen takt och är tillgängliga för alla, när som helst. Användarna behöver inte skapa ett Moodle-konto för att delta.

Från september 2016 till februari 2017 är Scientix Moodle även den huvudsakliga plattformen för de två kurstillfällena för Scientix-ambassadörer, som anordnas av Scientix.

Besök Moodle

Kommande evenemang