Scientix i ditt land

Scientix nationella kontaktpunkter

Scientix nationella kontaktunkter är en viktig länk mellan Scientix på europeisk nivå och verksamheten i ditt land.  De samarbetar med nationella grupper av yrkesmänniskor inom STEM, informerar om Scientix verksamhet och anordnar nationella workshops, webbinarier och andra aktiviteter.

Kontaktpunkterna övervakar och analyserar också nationella initiativ som rör politik för naturvetenskaplig utbildning och som publiceras på Scientix webbplats för att ge en översikt av de nationella initiativen inom den naturvetenskapliga utbildningen som genomförs i Europa.

Scientix-ambassadörer

Scientix-ambassadörerna ingår i vår lärarpanel och främjar arbetet med Scientix och informerar sina kollegor, naturvetenskaps- och matematiklärare över hela Europa.

De presenterar Scientix på skolor och i nationella lärarorganisationer, på konferenser och workshops. De kan även ge råd till lärare om hur de kan delta i det europeiska samarbetet kring STEM. Ambassadörerna hjälper också till med att testa olika verktyg och tjänster för Scientix och säkerställer att de pedagogiska verktygen i Scientix-katalogen håller god kvalitet.

Om du vill anordna en presentation av Scientix i din skola eller som en del av ett evenemang kan du kontakta Scientix-ambassadörerna i ditt land eller område: