Contact

För att skicka in nya projekt till Scientix projektbibliotek, nya evenemang eller nyheter används följande formulär:

Kontakta din nationella kontaktpunkt för Scientix, Scientix ambassadörer eller volontärer om du vill veta mer om Scientix i ditt land och om hur du gör för att vara med här.

För andra frågor om Scientix i allmänhet kan du kontakta följande:

Agueda Gras-Velazquez

Projektledare:
Àgueda Gras-Velázquez, agueda.gras (at) eun.org

Ansvarig för Scientix-portalen:
Ola Miklasińska, ola.miklasinska (at) eun.org