Om Scientix

Scientix främjar och stödjer samarbete över hela Europa inom STEM (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) mellan lärare, utbildningsforskare, beslutsfattare och andra med koppling till utbildning inom STEM.

Under den första fasen (2009–2012), skapades en onlineportal inom projektet för att sammanställa och presentera europeiska undervisningsprojekt inom STEM och resultaten av dessa. Man anordnade även flera workshops för lärare. Det viktigaste nätverksevenemanget var Scientix-konferensen som hölls i maj 2011 i Bryssel.

Målet med den andra fasen av Scientix-projektet (2013–2015) var att utöka gemenskapen till nationell nivå. Genom ett nätverk av nationella kontaktpunkter (NCP) nådde Scientix nationella lärargrupper och kunde på så sätt bidra till att utveckla nationella strategier för en bredare användning av frågebaserad inlärning samt andra innovativa undervisningsmetoder för vetenskap och matematik.

Den här verksamheten fortsätter under den tredje fasen av Scientix-projektet (2016–2019), som finansieras av EU-programmet Horisont 2020 för forskning och innovation. Scientix var från början ett initiativ från Europeiska kommissionen och har sedan starten samordnats av Europeiska skoldatanätet. Detta är ett konsortium med säte i Bryssel som består av trettio utbildningsdepartement och som är drivande inom innovationer som rör undervisning och inlärning samtidigt som det främjar samarbete i hela Europa mellan skolor och lärare.

Om du vill veta mer kan du kontakta Scientix nationella kontaktpunkt i ditt land eller Scientix huvudkontor hos Europeiska skoldatanätet.

Hur kan du använda Scientix?

De huvudsakliga aktörerna inom Scientix är lärare, forskare och projektledare inom STEM-undervisning samt beslutsfattare. Alla dessa grupper kan ta del av aktiviteter och evenemang från Scientix.

lärare:

Forskare/projektledare:

Beslutsfattare:

Publikationer

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Download
  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Download

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials