Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Delavnica o znanstveno-raziskovalnih projektih na portalu Future Classroom Lab

Science Projects Workshops

Future Classroom Lab (FCL) je neodvisni projekt European Schoolneta (EUN). Projekt ima sedež v bruseljski pisarni European Schoolneta. Portal FCL ponuja prilagodljivo izobraževalno okolje, v katerem lahko snovalci politik premislijo o svojih strategijah na področju IKT in kjer lahko učitelji, ravnatelji in svetovalci za IKT preizkušajo inovativne pedagoške prakse. Izobraževalno okolje, opremljeno z najnovejšo tehnologijo, lahko po želji spreminjamo in preurejamo. Na voljo je tudi interaktivna učilnica, ki ponazarja, kako lahko v tradicionalnih učilnicah s pomočjo tehnologije izboljšamo interakcijo in participacijo učencev.

Vsi dogodki s področja znanosti, ki potekajo na portalu FLC, imajo skupni naslov: “Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab”. Naslov je nastal v prvi fazi projekta Scientix, ko smo na portalu FCL pripravili prvo delavnico o znanstveno-raziskovalnih projektih. Omenjeni dogodki so namenjeni usposabljanju učiteljev za rabo tehnologije v razredu, in sicer v povezavi z gradivi in s pedagoškimi prijemi, ki jih opisujejo projekti. Na dogodkih učitelje spodbujamo k sodelovanju in povezovanju projektov.

Več o tem

Scientixove delavnice, ki potekajo v okviru drugih dogodkov

Scientix Workshops at other events

Scientix organizira številne delavnice v različnih evropskih mestih. Te delavnice potekajo v okviru dogodkov, ki jih organizirajo drugi projektni vodje ali organizacije.

Cilj teh delavnic je predstaviti Scientixove storitve učiteljem, projektnim vodjem in drugim deležnikom na področju znanstvenega izobraževanja. Delavnice se lahko organizirajo tudi kot podpora za predstavitev drugih znanstveno-izobraževalnih projektov.

Če menite, da lahko s Scientixom prispevamo k uspehu vašega dogodka, ali če želite sami organizirati Scientixovo delavnico, nam pišite na e-naslov: agueda.gras (at) eun.org.

Več o tem

Predstavitve projekta Scientix

Scientix presentations

Projekt Scientix in njegove storitve želimo predstaviti čim večjemu številu projektnih vodij, učiteljev in raziskovalcev, ki delajo na področju znanstvenega izobraževanja, zato je pomembno, da se udeležimo čim večjega števila dogodkov, kjer lahko izobesimo plakate, predstavimo projekt in se povežemo s čim večjim številom ljudi.

Predstavitve, ki jih organiziramo v okviru različnih dogodkov, so lahko v pomoč in podporo drugim projektom in pobudam na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.

Več o tem

Spletni seminarji Scientix

Scientix Webinars

Scientix redno organizira spletne seminarje, ki so odprtega tipa in brezplačni. Spletni seminarji so nekakšni spletni forumi za usposabljanje in pedagoškim delavcem omogočajo spremljanje razvoja na področju naravoslovno-matematičnega izobraževanja.

Spletni seminarji običajno potekajo eno uro. Navdušili bodo predvsem tiste, ki jih zanimajo vznemirljive nove teme s področja poučevanja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, npr. računalništvo 1 na 1, učenje tujega jezika pri naravoslovnih predmetih, znanost, tehnologija, inženirstvo in računalništvo na razredni stopnji, spletne simulacije znanstvenih preizkusov za rabo pri učenju znanosti z raziskovanjem ipd.

Več o tem

Portal Scientix Moodle

Scientix Moodle

Portal Scientix Moodle je namenjen vzajemnemu učenju in izmenjavi dobrih praks med učitelji znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Nove tečaje na portalu Moodle so pripravili učitelji iz različnih držav, ki so želeli svoje izkušnje pri delu z različnimi orodji in pedagoškimi prijemi podeliti s kolegi. Tečaje opravljate samostojno. Dostopni so vedno in vsem. Sami določate kdaj in koliko časa boste namenili študiju. Tečaja se lahko udeležite brez uporabniškega računa za portal Moodle.

Od septembra 2016 do februarja 2017 bosta na portalu Scientix Moodle potekala tudi dva tečaja za usposabljanje Scientixovih ambasadorjev.

Obiščite portal Moodle

Prihajajoči dogodki