Contact

Za predložitev novega projekta v knjižnico projektov Scientix, objavo novega dogodka ali novice, uporabite spodnje obrazce:

Vse informacije o projektu Scientix v vaši državi in sodelovanju v projektu lahko dobite pri Scientixovi nacionalni kontaktni točki ali pri poročevalcih in prostovoljcih, ki sodelujejo s Scientixovimi ambasadorji v vaši državi.

Na splošna vprašanja o projektu Scientix lahko odgovorita tudi:

Agueda Gras-Velazquez

Vodja projekta:
Dr. Àgueda Gras-Velázquez, agueda.gras (at) eun.org

Direktor portala Scientix:
Ola Miklasińska, ola.miklasinska (at) eun.org