Scientix v vaši državi

Scientixove nacionalne kontaktne točke

Scientixove nacionalne kontaktne točke (NKT) so pomembna vez med Scientixovimi dejavnostmi, ki se izvajajo na evropski ravni, in dejavnostmi, ki potekajo v vaši državi. Nacionalne kontaktne točke sodelujejo s stanovskimi združenji strokovnjakov za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, obveščajo strokovno in splošno javnost o Scientixovih dogodkih, organizirajo nacionalne delavnice, spletne seminarje in druge dejavnosti.

NKT spremlja in analizira politične in praktične nacionalne pobude na področju znanstvenega izobraževanja. Svoje izsledke objavlja na spletni strani Scientix, kjer lahko najdete pregled vseh nacionalnih pobud na področju znanstvenega izobraževanja v Evropi.

Scientixovi ambasadorji

Scientixovi ambasadorji, ki so člani našega pedagoškega odbora, svoje kolege, učitelje naravoslovnih predmetov in matematike, iz vse Evrope, spodbujajo k sodelovanju in jih obveščajo o dejavnostih, ki potekajo v okviru projekta Scientix.

Njihova naloga je projekt Scientix predstaviti šolam, združenjem učiteljev, na konferencah in delavnicah ter učitelje spodbujati in jim svetovati glede sodelovanja na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike na evropski ravni. Sodelujejo tudi v procesih razvoja in testiranja različnih Scientixovih orodij in storitev ter skrbijo za kakovost Scientixovih zbirk gradiv in virov.

Če želite organizirati predstavitev Scientixa v vaši šoli, se lahko povežete s Scientixovimi ambasadorji v svoji državi ali regiji:

Prejšnji Scientixovi pedagoški odbori

Scientixovi ambasadorji od leta 2014 do leta 2016

Prejšnje Scientixove nacionalne kontaktne točke

Scientixove nacionalne kontaktne točke od leta 2014 do leta 2016