Predstavitev projekta Scientix

Scientix spodbuja in podpira vseevropsko sodelovanje med učitelji, pedagoškimi raziskovalci, snovalci politik in drugimi pedagoškimi delavci na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.

V prvi fazi projekta (2009-2012) smo pripravili spletni portal, kjer smo zbrali in predstavili evropske izobraževalne projekte na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike ter rezultate omenjenih projektov. Organizirali smo tudi nekaj delavnic za učitelje. Maja 2011 smo v Bruslju organizirali konferenco Scientix, ki je bila namenjena predvsem povezovanju in mreženju.

Cilj druge faze projekta Scientix (2013 – 2015) je bil razširiti Scientixovo skupnost na nacionalni ravni. Preko mreže nacionalnih kontaktnih točk (NKT) se je Scientix povezal z nacionalnimi skupnostmi učiteljev in prispeval k razvoju nacionalnih strategij za spodbujanje učenja z raziskovanjem in drugih inovativnih pristopov k poučevanju znanosti in matematike.

V tretji fazi projekta Scientix (2016-2019) bomo nadaljevali z delom, ki smo ga začeli v drugi fazi projekta. Projekt sedaj črpa sredstva iz Obzorja 2020, programa EU za raziskave in inovacije. Scientix je nastal na pobudo Evropske komisije. Koordinator projekta je European Schoolnet, konzorcij tridesetih ministerstev za šolstvo, ki ima sedež v Bruslju in katerega glavna naloga je spodbujati inovacije na področju izobraževanja ter vseevropsko sodelovanje med šolami in učitelji.

Dodatne informacije dobite pri Scientixovih nacionalnih kontaktnih točkah v svoji državi ali v osrednji Scientixovi pisarni European Schoolneta.

Kakšne so prednosti Scientixa?

Scientix je namenjen predvsem učiteljem, raziskovalcem in projektnim vodjem, ki delujejo na področju znanstvenega in tehničnega izobraževanja ter snovalcem politik. Omenjene ciljne skupine lahko sodelujejo v Scientixovih dejavnostih in dogodkih.

Učitelji:

Raziskovalci in vodje projektov:

Snovalci politike:

Publikacije

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Prenesi
  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2015, The second Scientix conference, 24–26 October 2014. The Results, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, Evropska komisija, GD za raziskave in inovacije: Bruselj, Prenesi

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials