Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Workshop zameraný na prírodovedné projekty v laboratóriu Trieda budúcnosti

Science Projects Workshops

Laboratórium Trieda budúcnosti, nezávislý projekt organizácie European Schoolnet (EUN) so sídlom v úrade organizácie EUN v Bruseli v Belgicku poskytuje platformu, kde môžu tvorcovia politiky prehodnotiť svoje IKT stratégie a kde môžu učitelia, riaditelia a poradcovia v oblasti IKT experimentovať s inovatívnymi pedagogickými postupmi v rámci flexibilných vzdelávacích prostredí. Poskytuje veľký konfigurovateľný priestor vybavený najnovšími technológiami a miestnosť zariadenú ako interaktívnu triedu s cieľom ilustrovať, ako môže prostredie tradičnej triedy používať technológie na podporu interaktívnosti a zapájania sa študentov.

Prírodovedné akcie v laboratóriu Trieda budúcnosti sú organizované pod súhrnným názvom „Workshop zameraný na prírodovedné projekty v laboratóriu Trieda budúcnosti“. Tento termín vznikol počas prvej fázy projektu Scientix po prvom workshope zameranom na prírodovedné projekty v laboratóriu Trieda budúcnosti organizovanom projektom Scientix. Tieto akcie sú zamerané na prípravu učiteľov na používanie technológií v triede v spojitosti s materiálmi a pedagogikami z projektov a podporu spolupráce medzi prírodovednými projektmi.

Prečítajte si viac

Workshopy Scientix na ďalších akciách

Scientix Workshops at other events

Workshopy Scientix sa sústavne odohrávajú v rôznych lokalitách Európy v rámci akcií organizovaných inými projektmi alebo organizáciami.

Cieľom týchto workshopov je buď prezentovať služby projektu Scientix pre učiteľov, projektových manažérov alebo iných aktérov oblasti prírodovedného vzdelávania, alebo poslúžiť ako sprostredkovateľ pri prezentácii iných projektov zameraných na prírodovedné vzdelávanie.

Ak viete o akcii, do ktorej programu by mohol projekt Scientix prispieť, alebo ktorú by ste chceli včleniť do workshopu Scientix ako prezentujúci, pošlite nám e-mailovú správu na adresu agueda.gras (at) eun.org.

Prečítajte si viac

Prezentácie Scientix

Scientix presentations

Za účelom zabezpečiť väčšie šírenie projektu Scientix a jeho služieb pre projektových manažérov, učiteľov a výskumníkov v oblasti prírodovedného vzdelávania, je dôležité byť prítomný na čo najväčšom počte akcií (či už s plagátmi, prezentáciami alebo za účelom nadväzovania kontaktov).

Tieto prezentácie na rôznych akciách umožňujú projektu Scientix vykonať službu iným projektom a iniciatívam zameraným na STEM predmety.

Prečítajte si viac

Webináre Scientix

Scientix Webinars

Scientix pravidelne organizuje webináre prístupné pre každého bezplatne! Webináre sú online fórom odbornej prípravy a ideálnou príležitosťou pre pedagógov získať aktuálne informácie o vývoji vo vyučovaní a učení sa prírodovedných predmetov.

Webináre zvyčajne trvajú jednu hodinu a sú skvelé pre každého, kto sa chce zaoberať vzrušujúcimi témami v oblasti STEM vzdelávania, ako je 1:1 computing, jazykové vzdelávanie v prírodovednej triede, STEM predmety v nižších školských ročníkoch, alebo online prírodovedné simulácie v objavnom vyučovaní prírodovedných predmetov.

Prečítajte si viac

Scientix Moodle

Scientix Moodle

Scientix Moodle bol vytvorený ako platforma na vzájomné vzdelávanie za účelom výmeny osvedčených postupov medzi učiteľmi STEM predmetov. Najnovšie kurzy na platforme Moodle vytvorili učitelia rôznych národností, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti s používaním rôznych nástrojov a pedagogík vo svojich triedach. Kurzy umožňujú zvoliť si vlastné tempo a sú prístupné komukoľvek a kedykoľvek. Nie je potrebné si vytvoriť Moodle účet, aby ste sa mohli do nich zapájať.

Od septembra 2016 do februára 2017 bude Scientix Moodle taktiež hlavnou platformou dvoch edícií kurzu odbornej prípravy pre ambasádorov Scientix.

Navštívte Moodle

Nadchádzajúce akcie