Kontaktujte našich členov

Scientix je prosperujúca komunitná platforma, pomocou ktorej sa môžete spojiť s inými ľuďmi, projektmi a organizáciami zameranými na prírodovedné vzdelávanie z celej Európy a celého sveta! Každý zaregistrovaný používateľ online portálu Scientix môže kontaktovať iných členov, pokiaľ to umožňujú jeho nastavenia súkromia a nie je to na komerčné účely. Nástroje projektu Scientix, ako párovací nástroj a čet umožňujú používateľom, aby sa navzájom priamo kontaktovali v reálnom čase!

Párovací nástroj Scientixl

Párovací nástroj Scientix umožňuje výskumníkom a projektovým manažérom kontaktovať členov komunity Scientix (učiteľov a iných odborníkov v oblasti vzdelávania) a prizvať ich k spolupráci na realizácii svojich projektov a iniciatív zameraných na STEM vzdelávanie.

Nástroj je primárne určený na sprostredkovanie kontaktu medzi učiteľmi prírodných vied a projektmi zameranými na prírodovedné vzdelávanie: môžete vyhľadávať v zozname verejných profilov podľa relevantného povolania (napr. učitelia na druhom stupni, riaditelia, atď.), krajiny alebo odbornosti a priamo kontaktovať vybraných členov. Použite filtre a kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“ a potom budete môcť odoslať správu.

Ak chcete používať párovací nástroj, musíte byť registrovaným členom komunity Scientix a musíte byť prihlásený. Ak chcete, aby vás kontaktovali pomocou tohto nástroja, aktivujte túto funkciu vo vašom verejnom profile.

Všetky správy moderuje tím Scientix.

Čet Scientix

Keď ste zaregistrovaný a prihlásený ako používateľ online portálu Scientix, môžete používať čet Scientix. Okamžite po prihlásení na portál uvidíte novú sivú lištu v spodnej časti stránky. Podobne ako pri aplikácii Facebook Messenger môžete kliknúť na záložku „online priatelia“ v pravom rohu a vidieť, kto je prihlásený. Kliknutím na používateľa, ktorý vás zaujíma, môžete začať konverzáciu. Je to veľmi jednoduché!

Kliknutím na záložku „Nastavenia“ môžete prispôsobiť funkcie četu. Môžete pridať osobnú správu, deaktivovať čet, alebo nastaviť oznámenia pre nové správy.

 

Nechajte si odosielať aktualizácie e-mailom, aby ste získali všetky najnovšie správy!

PRIHLÁSIŤ SA