Scientix: Reaktywacja!

Od 2009 roku Scientix zbierał zasoby i najlepsze wzorce edukacji naukowej z całej Europy. Zgromadzono w tym czasie informacje o ponad 200 projektach i ponad 1000 materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach europejskich i krajowych projektów edukacyjnych w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych (ang. STEM, nauka, technika, inżynieria i matematyka).

Dziś projekt Scientix wkracza w nową fazę. Centrum uwagi przesunie się bardziej w stronę nauczycieli i edukatorów, którzy stanowią siłę napędową projektu.

Krajowe Punkty Kontaktowe projektu Scientix

Najważniejszą z innowacji jest nowo powstała sieć Krajowych Punktów Kontaktowych projektu Scientix (ang. NCP) w niemal 30 krajach europejskich. KPK posłużą za ogniwo, łączące szczebel europejski i krajowy, sięgną do krajowych społeczności zawodowo zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych, będą organizować krajowe warsztaty, webinaria i wydarzenia społecznościowe.

Zobacz listę wszystkich organizacji, odgrywających rolę KPK projektu Scientix.

Panel Nauczycieli projektu Scientix

Scientix znacząco rozbudował swój Panel Nauczycieli, który składa się obecnie z 90 nauczycieli z całej Europy. Członkowie Panelu (a.k.a ambasadorowie i wiceambasadorowie projektu Scientix) będą prezentować projekt Scientix szkołom i krajowym stowarzyszeniom nauczycieli oraz asystować w opracowywaniu i testowaniu rozmaitych narzędzi i usług oferowanych przez Scientix. Prezentują też w dyskusjach z naukowcami, kierownikami projektów i decydentami swoje spojrzenie z perspektywy nauczyciela.

Skontaktuj się z Ambasadorami projektu Scientix w swoim kraju.

Wydarzenia społecznościowe związane z projektami z zakresu edukacji naukowej

Wydarzenia społecznościowe to teren spotkań koordynatorów i kierowników projektów oraz innych przedstawicieli europejskich i krajowych projektów z zakresu edukacji naukowej. Ich celem jest umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy projektami, prezentacja swojej działalności lub rozpoczęcie współpracy z nowymi osobami lub podmiotami.

Pracujemy obecnie nad programem wydarzeń społecznościowych na rok 2014. Więcej informacji zostanie wkrótce ogłoszonych za pośrednictwem naszego portalu oraz naszej listy wysyłkowej z aktualnościami.

Druga Konferencja Scientix

Druga Konferencja Scientix odbędzie w Belgii, w Brukseli, w dniach 24–26 października 2014 roku Będzie to jedno z największych wydarzeń związanych z nauczaniem przedmiotów ścisłych w Europie – weźmie w nim udział ponad 500 uczestników ze wszystkich obszarów edukacji naukowej: decydenci, naukowcy, kierownicy projektów i, oczywiście, nauczyciele przedmiotów ścisłych (ang. STEM).

Obserwuj naszą witrynę, aby otrzymać najnowsze informacje o ogłoszeniach, rejestracji i programie konferencji.

A ponadto...

Uruchomiliśmy również pokój konferencyjny online, bezpłatną usługę webinaryjną do organizowania spotkań lub webinariów online. Inna bezpłatna usługa projektu Scientix, Tłumaczenie na żądanie, funkcjonuje i przyjmuje zlecenia. Oprócz tego w portalu Scientix nadal rozbudowujemy bibliotekę projektów i repozytorium zasobów, znów można też będzie wziąć udział w szeregu warsztatów i webinariów dla nauczycieli.

I wreszcie – uruchomiliśmy nowy Biuletyn Scientix , który co trzy miesiące będzie informował o najnowszych wątkach zarówno z projektu Scientix, jak i ukazujących krajobraz edukacji w dziedzinie przedmiotów ścisłych w całej Europie. Poza tym, wydawany raz na dwa tygodnie przegląd Scientix Digest pomoże nadążać za aktualnymi wiadomościami z portalu internetowego projektu Scientix.

Krajowe Punkty Kontaktowe to najważniejszy czynnik w powstawaniu społeczności na rzecz edukacji naukowej w Europie. Poprzez swoje aktywne zaangażowanie w działalność projektu Scientix odgrywają one znaczącą rolę w opracowywaniu innowacyjnych polityk i praktyk dla edukacji naukowej w oparciu o procesy uczestnictwa.

Gilles LAROCHE, kierownik jednostki Nauka z udziałem i dla społeczeństwa w DG ds. Badań Naukowych i Innowacji