O projekcie

Projekt Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM, nauka, technika, inżynieria i matematyka), badaczami edukacji, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych.

W pierwszym etapie projektu (2009–2012) stworzono portal internetowy, mający gromadzić i prezentować informacje o europejskich projektach edukacyjnych z dziedziny przedmiotów ścisłych i ich wyniki oraz zorganizowano kilka warsztatów dla nauczycieli. Najważniejszym wydarzeniem społecznościowym była konferencja Scientix, która odbyła się w Brukseli w maju 2011 roku.

Celem drugiego etapu projektu Scientix (2013 – 2015) był rozwój na poziomie krajowym. Poprzez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP) Scientix docierał do krajowych społeczności nauczycieli i przyczyniał się do rozwoju narodowych strategii mających na celu zwiększenie udziału metody opartej na dociekaniu oraz innych innowacyjnych podejść w nauczaniu treści matematyczno-przyrodniczych.

Działania te są kontynuowane podczas trzeciego etapu projektu Scientix (2016-2019), finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – “Horyzont 2020”. Projekt Scientix powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i od samego początku koordynowany jest przez European Schoolnet, z siedzibą w Brukseli. European Schoolnet to konsorcjum 30 ministerstw edukacji, stanowiące siłę napędową innowacji w nauczaniu i uczeniu się, promujące paneuropejską współpracę szkół i nauczycieli.

Więcej informacji można uzyskać albo kontaktując się z Krajowym Punktem Kontaktowym projektu Scientix w swoim kraju, albo z centralnym biurem projektu Scientix w EUN.

Jakie możesz odnieść korzyści z projektu Scientix?

Główni udziałowcy projektu Scientix to nauczyciele, badacze i kierownicy projektów, związani z nauczaniem przedmiotów ścisłych oraz decydenci. Każda z tych grup może skorzystać na działaniach i wydarzeniach, których animatorem jest Scientix.

Nauczyciele:

Badacze / kierownicy projektów:

Decydenci:

Publikacje

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Download
  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Download

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials