Par Scientix

Scientix veicina un atbalsta Eiropas mēroga sadarbību starp STEM (ZTIM - zinātnes, tehnikas, inženierijas un matemātikas) skolotājiem, izglītības pētniekiem, politiku veidotājiem un citiem STEM izglītības profesionāļiem.

Sākotnējā stadijā (2009.-2012.) projekts izveidoja tiešsaistes portālu, lai apkopotu un prezentētu Eiropas STEM izglītības projektus un to rezultātus, un organizēja vairākus skolotāju seminārus. Galvenais kontaktu veidošanas pasākums bija Scientix konference, kas notika Briselē, 2011. gada maijā.

Scientix projekta otrās stadijas (2013. – 2015.) mērķis bija paplašināt kopienu katrā iesaistītajā valstī. Caur nacionālo kontakta punktu (NKP) tīklu Scientix sasniedza katras valsts skolotāju kopienas, un veicināja valstisku stratēģiju veidošanu, lai zinātnes un matemātikas izglītībā plašāk izmantotu uz ievāktiem datiem balstītas un citas inovatīvas pieejas.

Šīs darbības turpinās arī trešajā Scientix stadijā (2016.-2019.), kuru finansē Eiropas Savienības Horizon 2020 programma pētījumiem un inovācijām. Scientix sākotnēji radās pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas, un kopš tās sākuma to koordinē European Schoolnet – konsorcijs Briselē, ko veido trīsdesmit izglītības ministrijas, kas arī ir noteicošais faktors mācību inovācijā, un sekmē Paneiropas sadarbību skolām un skolotājiem.

Ja vēlies vairāk informācijas, sazinies ar Scientix nacionālo kontakta punktu savā valstī vai Scientix galveno biroju European Schoolnet.

Ko tu vari iegūt no Scientix?

Galvenās Scientix personas ir skolotāji, pētnieki un projektu vadītāji STEM izglītībā, kā arī politiku veidotāji. Katra no šīm grupām var gūt labumu no Scientix aktivitātēm un pasākumiem.

Skolotāji:

Pētnieki / projektu vadītāji:

Politiku veidotāji:

Publikācijas

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Lejupielādēt
  • 2015, Scientix 2 rezultāti. Kā Scientix pievieno vērtību STEM izglītībai, European Schoolnet: Brisele, Lejupielādēt
  • 2015, Scientix. Atbalsta sadarbību zinātnes, tehnikas, inženierijas un matemātikas izglītībā Eiropā kopš 2010. gada, European Schoolnet: Brisele, Lejupielādēt
  • 2015, Otrā Scientix konference, 2014. gada 24.-26. oktobris. Rezultāti, European Schoolnet: Brisele, Lejupielādēt
  • 2014, Scientix. Kopiena zinātnes izglītībai Eiropā, European Schoolnet: Brisele, Lejupielādēt
  • 2011, Scientix. Kopiena zinātniskajai izglītībai Eiropā, Eiropas Komisija, Pētījumu un inovāciju ĢD: Brisele, Lejupielādēt

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials