Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Gamtos mokslų projektų seminaras Ateities klasės laboratorijoje

Gamtos mokslų projektų seminarai

Ateities klasės laboratorija yra nepriklausomas „European Schoolnet“ (EUN) projektas, vykdomas iš EUN buveinės Briuselyje, Belgijoje. Tai platforma, kuri leidžia politikams permąstyti savo IRT strategijas ir kurioje mokytojai, mokyklų vadovai ir IRT konsultantai gali eksperimentuoti, naudodami naujoviškus pedagoginius metodus lanksčioje mokymosi aplinkoje. Viena vertus, Ateities klasės laboratorija yra didelė ir lengvai konfigūruojama erdvė, aprūpinta naujausiomis technologijomis, o kita vertus, – tai patalpa, įrengta kaip interaktyvioji klasė ir skirta iliustruoti tai, kaip tradicinėje klasės aplinkoje galima naudoti technologijas siekiant padidinti interaktyvumą ir paskatinti mokinius aktyviau dalyvauti.

Ateities klasės laboratorijoje organizuojami renginiai pagal projektą „Gamtos mokslų projektų seminarai Ateities klasės laboratorijoje“. Ši sąvoka buvo sukurta vykdant pirmąjį „Scientix“ projekto etapą – po to, kai Ateities klasės laboratorijoje buvo surengtas pirmasis „Scientix“ gamtos mokslų projektų seminaras. Minėtais renginiais siekiama mokyti mokytojus naudotis technologijomis klasėje, remiantis projektų medžiaga ir pedagoginiais metodais, bei skatinti drauge vykdyti gamtos mokslų projektus.

Skaityti daugiau

„Scientix“ seminarai kitų renginių metu

„Scientix“ seminarai kitų renginių metu

Įvairiose Europos vietose „Scientix“ seminarai nuolat vykdomi renginių, susijusių su kitais projektas arba rengiamų kitų organizatorių, metu.

Tokių seminarų tikslas yra arba pristatyti „Scientix“ paslaugas mokytojams, projektų vadovams ir kitiems su gamtos mokslų mokymu susijusiems asmenims, arba palengvinti kitų gamtos mokslo mokymo projektų pristatymą.

Jeigu žinote apie renginį, prie kurio programos galėtų prisidėti „Scientix“, arba norėtumėte tapti „Scientix“ seminaro pranešėju, siųskite mums el. laišką adresu agueda.gras (at) eun.org.

Skaityti daugiau

„Scientix“ pristatymai

„Scientix“ pristatymai

Siekiant užtikrinti geresnę informacijos apie „Scientix“ ir projekto paslaugų sklaidą tarp projektų vadovų, gamtos mokslų mokytojų ir mokslo darbuotojų, svarbu jį pristatyti kuo didesniame skaičiuje renginių (pasitelkiant plakatus, pristatymus arba mezgant ryšius).

Tokie pristatymai įvairiuose renginiuose padeda lengviau įtraukti „Scientix“ į kitus gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymo projektus ir iniciatyvas.

Skaityti daugiau

„Scientix“ internetiniai seminarai

„Scientix“ internetiniai seminarai

„Scientix“ reguliariai organizuoja nemokamus internetinius seminarus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys! Internetiniai seminarai yra internetinio mokymo forumas ir puiki galimybė pedagogams stebėti gamtos mokslų mokymo ir mokymosi naujoves.

Internetiniai seminarai, kurie paprastai tęsiasi vieną valandą, leidžia visiems pageidaujantiems nagrinėti įdomias su STEM dalykų mokymu susijusias temas, tokias kaip 1:1 kompiuterija, kalbų mokymasis gamtos mokslų pamokose, STEM dalykų mokymas žemesnėse klasėse arba internetinis modeliavimas taikant tyrimais grindžiamą gamtos mokslų mokymą.

Skaityti daugiau

„Scientix Moodle“

Scientix Moodle

„Scientix Moodle“ buvo sukurta kaip tarpusavio mokymosi platforma, skirta padėti STEM dalykų mokytojams keistis gerąja patirtimi. Naujausius platformoje „Moodle“ pateiktus išteklius sukūrė mokytojai iš įvairių šalių, kuri dalijosi patirtimi apie tai, kaip savo klasėse naudoja įvairias priemones ir pedagoginius metodus. Dalyviai gali pasirinkti kursų intensyvumą. Prie kursų bet kuriuo metu gali prisijungti visi pageidaujantys. Vartotojams nereikia susikurti „Moodle“ paskyros, kad galėtų juos stebėti.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. vasario mėn. „Scientix Moodle“ taip pat yra svarbiausia platforma, naudojama vykdant du „Scientix“ organizuotus mokymo kursus „Scientix“ ambasadoriams.

Aplankyti „Moodle“

Artėjantys renginiai