Apie „Scientix“

Projektas „Scientix“ skirtas skatinti ir remti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) mokytojų, edukologų, politikų ir kitų šios srities specialistų bendradarbiavimą Europos mastu.

Vykdant pirmąjį projekto etapą (2009–2012 m.) buvo sukurtas internetinis portalas, skirtas Europos STEM mokymo projektams ir jų rezultatams kaupti bei pristatyti, ir buvo surengti keli seminarai mokytojams. Svarbiausias tinklų kūrimo renginys buvo 2011 m. gegužės mėn. Briuselyje surengta „Scientix“ konferencija .

Antrojo „Scientix“ projekto etapo (2013–2015 m.) tikslas buvo plėsti projekto bendruomenę atskirų šalių lygiu. Pasitelkus Nacionalinių informacijos centrų tinklą , „Scientix“ pavyko pasiekti atskirų šalių mokytojų bendruomenes. Be to, projektas pasitarnavo kuriant nacionalines strategijas, skirtas skatinti platesnį tyrimais grindžiamo mokymo ir kitų naujoviškų metodų taikymą STEM dalykų mokymui.

Ši veikla tęsiama ir prasidėjus trečiajam „Scientix“ etapui (2016–2019 m.), kuris finansuojamas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. „Scientix“ gimė kaip Europos Komisijos iniciatyva, o nuo pat įkūrimo jį koordinavo Briuselyje įsikūręs trisdešimties švietimo ministerijų konsorciumas „European Schoolnet“, kuris yra svarbi varomoji jėga įgyvendinant naujoves mokymo ir mokymosi srityse bei skatinant europinį mokyklų ir mokytojų bendradarbiavimą.

Jeigu jums reikia daugiau informacijos, susisiekite su savo šalies „Scientix“ nacionaliniu informacijos centru arba prie „European Schoolnet“ įsikūrusiu „Scientix“ centriniu biuru.

Kuo projektas „Scientix“ gali būti naudingas jums?

Svarbiausi „Scientix“ suinteresuotieji subjektai yra STEM dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, mokslo darbuotojai ir projektų vadovai bei politikai. Projektas „Scientix“ gali būti naudingas kiekvienai šių grupių.

Mokytojai:

Mokslo darbuotojai ir projektų vadovai:

Politikai:

Leidiniai

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, atsisiųsti
  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, atsisiųsti

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials