Om Scientix

Scientix främjar och stödjer samarbete över hela Europa inom STEM (vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) mellan lärare, utbildningsforskare, beslutsfattare och andra med koppling till utbildning inom STEM.

Under den första fasen (2009–2012), skapades en onlineportal inom projektet för att sammanställa och presentera europeiska undervisningsprojekt inom STEM och resultaten av dessa. Man anordnade även flera workshops för lärare. Det viktigaste nätverksevenemanget var Scientix-konferensen som hölls i maj 2011 i Bryssel.

Målet med den andra fasen av Scientix-projektet (2013–2015) var att utöka gemenskapen till nationell nivå. Genom ett nätverk av nationella kontaktpunkter (NCP) nådde Scientix nationella lärargrupper och kunde på så sätt bidra till att utveckla nationella strategier för en bredare användning av frågebaserad inlärning samt andra innovativa undervisningsmetoder för vetenskap och matematik.

Den här verksamheten fortsätter under den tredje fasen av Scientix-projektet (2016–2019), som finansieras av EU-programmet Horisont 2020 för forskning och innovation. Scientix var från början ett initiativ från Europeiska kommissionen och har sedan starten samordnats av Europeiska skoldatanätet. Detta är ett konsortium med säte i Bryssel som består av trettio utbildningsdepartement och som är drivande inom innovationer som rör undervisning och inlärning samtidigt som det främjar samarbete i hela Europa mellan skolor och lärare.

Om du vill veta mer kan du kontakta Scientix nationella kontaktpunkt i ditt land eller Scientix huvudkontor hos Europeiska skoldatanätet.

Hur kan du använda Scientix?

De huvudsakliga aktörerna inom Scientix är lärare, forskare och projektledare inom STEM-undervisning samt beslutsfattare. Alla dessa grupper kan ta del av aktiviteter och evenemang från Scientix.

lärare:

Forskare/projektledare:

Beslutsfattare:

Publikationer

  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Download

Få kontakt med naturveten-skapskollegor i ditt land!

 

Nationella kontaktpunkter

Scientix nationella kontaktpunkter (NCP) är en viktig länk mellan Scientix på europeisk nivå och de aktiviteter som genomförs i ditt land. De arbetar med nationella grupper av personer som arbetar med STEM, informerar om Scientix-aktiviteter och anordnar nationella workshops, webbinarier och andra evenemang. Kontakta den nationella kontaktpunkten i ditt land!

Mer information

Scientix-ambassadörer

Scientix-ambassadörerna som ingår i Scientix lärarpanel främjar och informerar om Scientix för sina kollegor, naturvetenskaps- och matematiklärare över hela Europa. Om du skulle vilja anordna en presentation av Scientix på din skola, eller som en del av ett evenemang, kan du kontakta Scientix-ambassadörerna i ditt land eller i din region

Mer information

Delta i aktiviteter i Europa!

Scientix-gemenskapen

Registrera dig på portalen för att träffa tusentals naturvetenskapslärare och utbildare med liknande intressen i Scientix-portalen. När du har registrerat dig kan du kontakta andra medlemmar i gemenskapen och träffa dem!

Mer information

Utbildning

Scientix erbjuder naturvetenskapslärare och andra utbildare att delta i utbildning för regelbunden fortbildning. Den är öppen för alla och kostnadsfri! Aktiviteterna genomförs online och på plats över hela Europa.

Mer information

För klassrummet!

Projektgalleri

Hitta europeiska, nationella och lokala projekt inom utbildning i naturvetenskap. Du kan till och med filtrera dem efter dina intressen!

Gå till galleriet

Resurskatalog

Du kan söka i Scientix resurskatalog för att hitta olika sorters undervisningsmaterial för naturvetenskapslektionen!

Gå till katalogen

Översätt dina favoritresurser!

Har du hittat material på ett annat språk som du skulle vilja använda? Inga problem! Vi kan översätta det till dig, utan extra kostnad!

Mer information om tjänsten Scientix Translation on Demand