Predstavitev projekta Scientix

Scientix spodbuja in podpira vseevropsko sodelovanje med učitelji, pedagoškimi raziskovalci, snovalci politik in drugimi pedagoškimi delavci na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike.

V prvi fazi projekta (2009-2012) smo pripravili spletni portal, kjer smo zbrali in predstavili evropske izobraževalne projekte na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike ter rezultate omenjenih projektov. Organizirali smo tudi nekaj delavnic za učitelje. Maja 2011 smo v Bruslju organizirali konferenco Scientix, ki je bila namenjena predvsem povezovanju in mreženju.

Cilj druge faze projekta Scientix (2013 – 2015) je bil razširiti Scientixovo skupnost na nacionalni ravni. Preko mreže nacionalnih kontaktnih točk (NKT) se je Scientix povezal z nacionalnimi skupnostmi učiteljev in prispeval k razvoju nacionalnih strategij za spodbujanje učenja z raziskovanjem in drugih inovativnih pristopov k poučevanju znanosti in matematike.

V tretji fazi projekta Scientix (2016-2019) bomo nadaljevali z delom, ki smo ga začeli v drugi fazi projekta. Projekt sedaj črpa sredstva iz Obzorja 2020, programa EU za raziskave in inovacije. Scientix je nastal na pobudo Evropske komisije. Koordinator projekta je European Schoolnet, konzorcij tridesetih ministerstev za šolstvo, ki ima sedež v Bruslju in katerega glavna naloga je spodbujati inovacije na področju izobraževanja ter vseevropsko sodelovanje med šolami in učitelji.

Dodatne informacije dobite pri Scientixovih nacionalnih kontaktnih točkah v svoji državi ali v osrednji Scientixovi pisarni European Schoolneta.

Kakšne so prednosti Scientixa?

Scientix je namenjen predvsem učiteljem, raziskovalcem in projektnim vodjem, ki delujejo na področju znanstvenega in tehničnega izobraževanja ter snovalcem politik. Omenjene ciljne skupine lahko sodelujejo v Scientixovih dejavnostih in dogodkih.

Učitelji:

Raziskovalci in vodje projektov:

Snovalci politike:

Publikacije

  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2015, The second Scientix conference, 24–26 October 2014. The Results, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Bruselj, Prenesi
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, Evropska komisija, GD za raziskave in inovacije: Bruselj, Prenesi

Povežite se z učitelji naravoslovno-tehničnih premetov iz vase države

 

Nacionalne kontaktne točke

Scientixove nacionalne kontaktne točke so pomembna vez med Scientixovimi dejavnostmi, ki se izvajajo na evropski ravni, in dejavnostmi, ki potekajo v vaši državi. Nacionalne kontaktne točke sodelujejo s stanovskimi združenji strokovnjakov za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, obveščajo strokovno in splošno javnost o Scientixovih dogodkih, organizirajo nacionalne delavnice, spletne seminarje in druge dejavnosti. Povežite se s svojo nacionalno kontaktno točko.

Dodatne informacije

Scientixovi ambasadorji

Scientixovi ambasadorji – člani našega pedagoškega odbora – svoje kolege, učitelje naravoslovnih predmetov in matematike, iz vse Evrope, spodbujajo k sodelovanju in jih obveščajo o dejavnostih, ki potekajo v okviru projekta Scientix. Če želite organizirati predstavitev Scientixa v vaši šoli, se lahko povežete s Scientixovimi ambasadorji v svoji državi ali regiji.

Dodatne informacije

Sodelujte v evropskih dejavnostih

Scientixova skupnost

Postanite registrirani uporabniki portala in se povežite z več tisoč kolegi, ki že uporabljajo portal. Registrirani uporabniki se lahko neposredno povežejo in srečajo z drugimi člani skupnosti.

Dodatne informacije

Usposabljanje

Scientix učiteljem naravoslovno-tehničnih predmetov in drugim pedagoškim delavcem ponuja programe usposabljanja, ki sledijo ciljem kontinuiranega strokovnega razvoja. Usposabljanje je brezplačno. Dejavnosti potekajo na spletu in v okviru dogodkov, ki potekajo v različnih evropskih krajih.

Dodatne informacije

Za vaše učence

Galerija projektov

Poiščite evropski, državni ali lokalni projekt na področju znanstvenega izobraževanja. Za prikaz ožjega izbora rezultatov iskanja uporabite filtre.

Obiščite galerijo

Zbirka gradiv in virov

Prebrskajte Scientixovo zbirko gradiv in virov, ki ponuja številna učna gradiva za naravoslovno-tehnične predmete.

Oglejte si zbirko

Zagotovite si prevod svojih najljubših gradiv

Ali ste našli zanimivo gradivo v tujem jeziku, ki bi ga radi uporabili v razredu? Jezik ni ovira. Izbrano gradivo bom brezplačno prevedli v vaš materni jezik.

Dodatne informacije o Scientixovi prevajalski službi