O Scientix

Scientix propaguje a podporuje celoeurópsku spoluprácu medzi učiteľmi STEM predmetov (veda, technológia, strojárstvo a matematika, výskumníkmi v oblasti vzdelávania, tvorcami politiky a inými odborníkmi v oblasti STEM vzdelávania.

Vo svojej prvej fáze (2009-2012) sa projekt zakladal na online portáli s cieľom zhromaždiť a prezentovať európske projekty zamerané na STEM vzdelávanie a ich výsledky a zorganizoval niekoľko workshopov pre učiteľov. Hlavná akcia zameraná na nadväzovanie kontaktov bola konferencia Scientix, ktorá sa uskutočnila v máji 2011 v Bruseli.

Cieľom druhej fázy projektu Scientix (2013 – 2015) bolo rozšíriť túto komunitu na národnú úroveň. Prostredníctvom siete národných kontaktných miest (NCP) oslovil projekt Scientix národné komunity učiteľov a prispel k rozvoju národných stratégií zameraných na širšie zavádzanie objavného vyučovania a iných inovatívnych prístupov k prírodovednému a matematickému vzdelávaniu.

V tejto činnosti sa pokračuje v tretej fáze projektu Scientix (2016-2019), ktorú financuje program Európskej Únie pre výskum a inováciu, Horizont 2020. Projekt Scientix sa pôvodne zrodil ako iniciatíva Európskej komisie a od svojho vzniku ho koordinuje European Schoolnet, združenie tridsiatich ministerstiev školstva so sídlom v Bruseli, ktoré je hnacou silou inovácií vo vyučovaní a učení sa a podporuje celoeurópsku spoluprácu škôl a učiteľov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa buď na národné kontaktné miesto Scientix vo vašej krajine, alebo centrálny úrad Scientix v organizácii European Schoolnet.

Ako môžete profitovať z projektu Scientix?

Hlavné zainteresované strany v projekte Scientix sú učitelia, výskumníci a manažéri projektov zameraných na STEM vzdelávanie a tvorcovia politiky. Každá z týchto skupín môže profitovať z činností a akcií v projekte Scientix.

teachers:

Výskumníci / projektoví manažéri:

Tvorcovia politiky:

Publikácie

  • 2015, Výsledky Scientix 2. Ako Scientix pridáva hodnotu STEM vzdelávaniu , European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2015, Scientix. Podporuje spoluprácu vo vzdelávaní v oblasti vedy, technológie, strojárstva a matematiky v Európe od roku 2010, European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2015, Druhá konferencia Scientix, 24.-26. október 2014. Výsledky, European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2014, Scientix. Komunita pre vzdelávanie prírodovedné vzdelávanie v Európe, European Schoolnet: Brusel, Stiahnuť
  • 2011, Scientix. Komunita pre prírodovedné vzdelávanie v Európe, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu: Brusel, Stiahnuť

Spojte sa s kolegami vyučujúcimi STEM predmety vo vašej krajine!

 

Národné kontaktné miesta

Národné kontaktné miesta Scientix poskytujú dôležité spojenie medzi projektom Scientix na európskej úrovni a aktivitami vo vašej krajine. Pracujú s národnými komunitami odborníkov v oblasti STEM, informujú o aktivitách v projekte Scientix a organizujú národné workshopy, webináre a iné aktivity. Spojte sa s národným kontaktným miestom vo vašej krajine !

Ďalšie informácie

Ambasádori Scientix

Ambasádori Scientix – členovia nášho Výboru učiteľov Scientix – podporujú projekt Scientix a informujú o ňom svojich partnerov – učiteľov prírodovedných predmetov a matematiky v celej Európe. Ak by ste chceli u vás v škole alebo v rámci nejakej akcie zorganizovať prezentáciu projektu Scientix, môžete kontaktovať ambasádorov Scientix vo vašej krajine alebo regióne

Ďalšie informácie

Zapojte sa do európskych aktivít!

Komunita Scientix

Zaregistrujte sa na portáli a spoznajte tisíce kolegov, učiteľov prírodovedných predmetov a pedagógov na portáli Scientix. Ako zaregistrovaný používateľ môžete priamo kontaktovať a spoznávať iných členov komunity!

Ďalšie informácie

Aktivity zamerané na odbornú prípravu

Scientix ponúka učiteľom prírodovedných predmetov a iným pedagógom zúčastňovať sa na aktivitách zameraných na odbornú prípravu za účelom podporiť ich kontinuálny profesionálny rozvoj. Zúčastniť sa môže každý a bezplatne! Aktivity sa uskutočňujú v online prostredí a v rámci prezenčných akcií organizovaných v celej Európe.

Ďalšie informácie

Do vašej triedy!

Galéria projektov

Vyhľadajte európske, národné a miestne projekty zamerané na prírodovedné vzdelávanie. Môžete ich dokonca filtrovať podľa svojich záujmov!

Navštíviť galériu

Archív zdrojov

V archíve zdrojov môžete nájsť rôzne učebné materiály, ktoré môžete použiť na vyučovacích hodinách prírodovedných predmetov!

Navštíviť archív

Preložte vaše obľúbené zdroje!

Našli ste zdroj v inom jazyku, ktorý by ste chceli použiť? Žiadny problém! Môžeme vám ho preložiť úplne bezplatne!

Viac o službe projektu Scientix Preklad na požiadanie