O projekcie

Projekt Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM, nauka, technika, inżynieria i matematyka), badaczami edukacji, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych.

W pierwszym etapie projektu (2009–2012) stworzono portal internetowy, mający gromadzić i prezentować informacje o europejskich projektach edukacyjnych z dziedziny przedmiotów ścisłych i ich wyniki oraz zorganizowano kilka warsztatów dla nauczycieli. Najważniejszym wydarzeniem społecznościowym była konferencja Scientix, która odbyła się w Brukseli w maju 2011 roku.

Celem drugiego etapu projektu Scientix (2013 – 2015) był rozwój na poziomie krajowym. Poprzez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP) Scientix docierał do krajowych społeczności nauczycieli i przyczyniał się do rozwoju narodowych strategii mających na celu zwiększenie udziału metody opartej na dociekaniu oraz innych innowacyjnych podejść w nauczaniu treści matematyczno-przyrodniczych.

Działania te są kontynuowane podczas trzeciego etapu projektu Scientix (2016-2019), finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji – “Horyzont 2020”. Projekt Scientix powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i od samego początku koordynowany jest przez European Schoolnet, z siedzibą w Brukseli. European Schoolnet to konsorcjum 30 ministerstw edukacji, stanowiące siłę napędową innowacji w nauczaniu i uczeniu się, promujące paneuropejską współpracę szkół i nauczycieli.

Więcej informacji można uzyskać albo kontaktując się z Krajowym Punktem Kontaktowym projektu Scientix w swoim kraju, albo z centralnym biurem projektu Scientix w EUN.

Jakie możesz odnieść korzyści z projektu Scientix?

Główni udziałowcy projektu Scientix to nauczyciele, badacze i kierownicy projektów, związani z nauczaniem przedmiotów ścisłych oraz decydenci. Każda z tych grup może skorzystać na działaniach i wydarzeniach, których animatorem jest Scientix.

Nauczyciele:

Badacze / kierownicy projektów:

Decydenci:

Publikacje

  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Download

Poznaj innych nauczycieli STEM ze swojego kraju!

 

Krajowe Punkty Kontaktowe

Krajowe Punkty Kontaktowe Scientix (KPK) to ważny łącznik między programem Scientix na poziomie europejskim a tym wszystkim co dzieje się w ramach Scientix w Państwa kraju. Rolą Krajowych Punktów Kontaktowych jest współpraca ze specjalistami z zakresu STEM w danym kraju, dzielenie się informacjami na temat wydarzeń organizowanych w ramach Scientix jak i organizowanie warsztatów i innego rodzaju aktywności. Skontaktuj się z Krajowym Punktem Kontaktowym Scientix w Twoim kraju!

Dowiedz się więcej

Weź udział w wydarzeniach w całej Europie!

Społeczność Scientix

Zarejestruj się na portalu Scientix i poznaj tysiące innych nauczycieli przedmiotów ścisłych, którzy obecni są na portalu. Jako zarejestrowany użytkownik możesz skontaktować się bezpośrednio z innymi członkami społeczności i spotkać się z nimi!

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Scientix oferuje nauczycielom przedmiotów ścisłych możliwość udziału w szkoleniach mających na celu wspieranie Ciągłego Rozwoju Zawodowego (CRZ). W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani i są one organizowane bezpłatnie! Szkolenia te odbywają się zarówno online jak i w sposób bezpośredni w całej Europie.

Dowiedz się więcej

Dla Twoich uczniów!

Galeria projektów

Poznaj projekty europejskie, krajowe i lokalne poświęcone zagadnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. Możesz je wyszukać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami!

Odwiedź galerię

Biblioteka materiałów

Możesz przeszukać bibliotekę materiałów Scientix, gdzie znajdziesz materiały dydaktyczne z których możesz skorzystać podczas swoich lekcji!

Odwiedź bibliotekę materiałów

Przetłumacz swoje ulubione materiały!

Czy znalazłeś materiały w języku obcym z których chciałbyś skorzystać? Wspaniale! Możemy je przetłumaczyć dla Ciebie i to bezpłatnie!

Więcej informacji na temat usługi Tłumaczenie na Życzenie