Apie „Scientix“

Projektas „Scientix“ skirtas skatinti ir remti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) mokytojų, edukologų, politikų ir kitų šios srities specialistų bendradarbiavimą Europos mastu.

Vykdant pirmąjį projekto etapą (2009–2012 m.) buvo sukurtas internetinis portalas, skirtas Europos STEM mokymo projektams ir jų rezultatams kaupti bei pristatyti, ir buvo surengti keli seminarai mokytojams. Svarbiausias tinklų kūrimo renginys buvo 2011 m. gegužės mėn. Briuselyje surengta „Scientix“ konferencija .

Antrojo „Scientix“ projekto etapo (2013–2015 m.) tikslas buvo plėsti projekto bendruomenę atskirų šalių lygiu. Pasitelkus Nacionalinių informacijos centrų tinklą , „Scientix“ pavyko pasiekti atskirų šalių mokytojų bendruomenes. Be to, projektas pasitarnavo kuriant nacionalines strategijas, skirtas skatinti platesnį tyrimais grindžiamo mokymo ir kitų naujoviškų metodų taikymą STEM dalykų mokymui.

Ši veikla tęsiama ir prasidėjus trečiajam „Scientix“ etapui (2016–2019 m.), kuris finansuojamas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. „Scientix“ gimė kaip Europos Komisijos iniciatyva, o nuo pat įkūrimo jį koordinavo Briuselyje įsikūręs trisdešimties švietimo ministerijų konsorciumas „European Schoolnet“, kuris yra svarbi varomoji jėga įgyvendinant naujoves mokymo ir mokymosi srityse bei skatinant europinį mokyklų ir mokytojų bendradarbiavimą.

Jeigu jums reikia daugiau informacijos, susisiekite su savo šalies „Scientix“ nacionaliniu informacijos centru arba prie „European Schoolnet“ įsikūrusiu „Scientix“ centriniu biuru.

Kuo projektas „Scientix“ gali būti naudingas jums?

Svarbiausi „Scientix“ suinteresuotieji subjektai yra STEM dalykų mokytojai, mokyklų vadovai, mokslo darbuotojai ir projektų vadovai bei politikai. Projektas „Scientix“ gali būti naudingas kiekvienai šių grupių.

Mokytojai:

Mokslo darbuotojai ir projektų vadovai:

Politikai:

Leidiniai

  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, atsisiųsti
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, atsisiųsti

Susisiekite su savo šalyje dirbančiais kolegomis – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojais!

 

Nacionaliniai informacijos centrai

„Scientix“ nacionaliniai informacijos centrai (NIC) – tai svarbi sąsaja tarp Europos lygmens ir jūsų šalyje vykdomos „Scientix“ veiklos. Minėti centrai bendradarbiauja su nacionalinėmis gamtos ir tiksliųjų mokslų (STEM) specialistų bendruomenėmis, teikia informaciją apie „Scientix“ veiklą, organizuoja seminarus, internetinius seminarus ir kitą veiklą. Susisiekite su savo šalyje veikiančiu NIC!

Sužinoti daugiau

„Scientix“ ambasadoriai

„Scientix“ ambasadoriai – „Scientix“ mokytojų darbo grupės nariai – skatina savo kolegas – gamtos mokslų ir matematikos mokytojus iš visos Europos dalyvauti „Scientix“ ir teikia informacijos apie šį projektą. Jeigu norite surengti „Scientix“ pristatymą savo mokykloje arba įtraukti jį į kokį nors renginį, susisiekite su savo šalies arba regiono „Scientix“ ambasadoriumi.

Sužinoti daugiau

Prisijunkite prie Europos masto veiklos!

„Scientix“ bendruomenė

Registruokitės „Scientix“ portale ir susipažinkite su tūkstančiais kolegų – gamtos mokslų ir matematikos mokytojų bei pedagogų. Būdami registruotaisiais vartotojais jūs galite tiesiogiai susisiekti su kitais bendruomenės nariais ir su jais susipažinti!

Sužinoti daugiau

Mokymo veikla

„Scientix“ gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojams bei kitiems pedagogams siūlo dalyvauti nuolatiniam profesiniam tobulinimuisi skirtuose mokymuose. Dalyvauti gali visi. Mokymai nemokami! Organizuojami ir praktiniai, ir internetiniai mokymai visoje Europoje.

Sužinoti daugiau

Jūsų klasei!

Projektų galerija

Ieškokite europinių, nacionalinių ir vietinių gamtos bei tiksliųjų mokslų mokymo projektų. Galite netgi filtruoti juos pagal savo interesus!

Aplankyti galeriją

Išteklių saugykla

Atlikę paiešką „Scientix“ išteklių saugykloje rasite įvairiausios mokymo medžiagos, kurią galėsite naudoti gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokose!

Aplankyti saugyklą

Pasiūlykite išversti mėgstamus išteklius!

Radote medžiagos, kuri pateikta kita kalba, negu pageidaujate? Ne bėda! Galime jums ją išversti visiškai nemokamai!

Daugiau informacijos apie „Scientix“ užsakomąsias vertimo paslaugas