Om Scientix

Scientix fremmer og støtter et fælleseuropæisk samarbejde mellem STEM-undervisere (naturfag, teknologi, teknik i praksis og matematik), forskere i undervisning, politikere og andre fagfolk inden for STEM-undervisning.

I sin første fase (2009-2012) har projektet udviklet en online portal til at indsamle og præsentere europæiske STEM-undervisningsprojekter og resultaterne heraf, og der er arrangeret en række lærerworkshops. Den største netværksbegivenhed var Scientix-konferencen i maj 2011 i Bruxelles.

Målet med anden fase af Scientix-projektet (2013 – 2015) var at udbrede dette fællesskab til de nationale niveauer. Gennem et netværk af Nationale kontaktpunkter (NKP), nåede Scientix ud til nationale underviserfællesskaber og bidrog til at udvikle nationale strategier for øget anvendelse af undersøgelsesbaseret og andre innovative tilgange til naturfags- og matematikundervisning.

Denne aktivitet fortsætter i tredje etape af Scientix (2016-2019), som er finansieret af Horizon 2020, som er EU's program for forskning og innovation. Scientix blev oprindeligt skabt på initiativ af Europa-kommissionen og har siden sin fremkomst været koordineret af European Schoolnet, et Bruxelles-baseret konsortium, der består af 30 undervisningsministerier, som er en drivende faktor for nytænkning inden for undervisning og læring og som skaber et paneuropæisk samarbejde mellem skoler og lærere.

Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du kontakte enten Scientix' nationale kontaktpunkt i dit land eller Scientix hovedkontoret ved European Schoolnet.

Hvordan kan du drage fordel af Scientix?

Hovedinteressenterne i Scientix er lærere, forskere og projektledere inden for STEM-uddannelser samt politikere. Hver af disse grupper kan drage fordel af Scientix-aktiviteter og -events.

undervisere:

Forskere / projektledere:

Politiske beslutningstagere:

Publikationer

  • 2015, Scientix 2 resultater. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Download

Få kontakt med STEM-kolleger i dit land!

 

Nationale kontaktpunkter

Scientix' nationale kontaktpunkter (NKP) er et vigtigt bindeled mellem Scientix på europæisk plan og de aktiviteter, der finder sted i netop dit land. De tager kontakt med de nationale fællesskaber af STEM-undervisere, informere om Scientix-aktiviteter og organisere nationale workshops, webinars og andre aktiviteter. Tag kontakt til NKP i dit land!

Læs mere

Scientix-ambassadører

Scientix-ambassadørerne – som er medlemmer af vores Scientix-lærerpanel – fremmer og informerer om Scientix over for deres fagfæller – undervisere i naturfag og matematik over hele Europa. Hvis du ønsker at arrangere en præsentation af Scientix på skolen, eller som del af et arrangement, kan du kontakte Scientix-ambassadøren i dit land eller region:

Læs mere

Deltag i de europæiske aktiviteter!

Scientix-fællesskabet

Tilmeld dig på portalen for at møde tusindvis af andre naturfagsundervisere og pædagoger på Scientix-portalen. Som registreret bruger kan du kontakte andre medlemmer af fællesskabet og møde dem!

Læs mere

Videreuddannelsesaktiviteter

Scientix giver naturfagslærere og andre undervisere mulighed for at deltage i videreuddannelsesaktiviteter, der understøtter løbende faglig udvikling. Deltagelse er åben for alle og det er gratis! Aktiviteterne foregår både online og som ansigt-til-ansigt-arrangementer i hele Europa.

Læs mere

Til din klasse!

Projektgalleri

Se efter europæiske, nationale og lokale projekter i naturfagsundervisningen. Du kan filtrere dem efter, hvad der interesserer dig!

Besøg galleriet

Ressourcearkiv

Du kan søge i Scientix-ressourcearkivet, hvor der er alle former for undervisningsmaterialer, som du kan bruge til din naturfagsundervisning!

Besøg arkivet

Oversæt dine favoritressourcer!

Har du fundet en ressource, som du ønsker at bruge, men den er på et andet sprog? Ikke noget problem! Vi kan oversætte den for dig, helt gratis!

Mere om Scientix' Oversættelse on demand-tjeneste