A Scientix projektről

A Scientix projekt népszerűsíti és támogatja a STEM (természettudományok, technológia, műszaki tudományok és matematika) területek oktatásával foglalkozó tanárok, oktatáskutatók, politikai döntéshozók és más szakemberek közötti, egész Európára kiterjedő együttműködést.

A projekt első szakaszában (2009-2012) létrehozott egy online portált a STEM oktatáshoz kapcsolódó projektek, illetve ezek eredményeinek összegyűjtésére és bemutatására, és számos műhelyt rendezett meg pedagógusok számára. Az első szakasz legfőbb hálózatépítő rendezvénye a 2011 májusában, Brüsszelben megrendezett Scientix konferencia volt..

A Scientix projekt második szakaszának (2013-2015) célja a közösség nemzeti szintre való kiterjesztése volt. A National Contact Point-ok (NCP – nemzeti kapcsolattartó pontok) hálózatán keresztül a Scientix projekt kapcsolatot teremtett a nemzeti tanári közösségekkel, és hozzájárult olyan nemzeti stratégiák kidolgozásához, amelyek elősegítik a természettudományok és a matematika oktatásának kutatásalapú és egyéb innovatív megközelítési módjainak szélesebb körű elterjesztését.

Ez a tevékenység folytatódik a Scientix projekt harmadik szakaszában (2016-2019), amelyet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz. A Scientix projekt eredetileg az Európai Bizottság kezdeményezése nyomán jött létre, és a kezdetektől fogva a European Schoolnet, egy 30 oktatási minisztériumból álló brüsszeli központú konzorcium koordinálja. A European Schoolnet a tanítás és tanulás terén megvalósított innováció hajtóereje, és támogatja az iskolák és a tanárok Európát átívelő együttműködését.

Amennyiben bővebb információkra kíváncsi, kapcsolatba léphet országa Scientix National Contact Point-jával vagy a Scientix projekt központi irodájával a European Schoolnetnél.

Önnek milyen módon válhat előnyére a Scientix projekt?

A Scientix projekt fő célcsoportja a STEM oktatás terén érintett tanárok, kutatók, projektmenedzserek és politikai döntéshozók köre. E csoportok mindegyikének előnyére válhat a Scientix tevékenységekben és eseményekben való részvétel.

Tanárok:

Kutatók / projektmenedzserek:

Politikai döntéshozók:

Kiadványok

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Letöltés
  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brüsszel. Letöltés
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brüsszel. Letöltés
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brüsszel. Letöltés
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brüsszel. Letöltés
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, Európai Bizottság, Kutatási és Innovációs Főigazgatóság: Brüsszel. Letöltés

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials