Što je Scientix

Scientix promiče i podupire europsku suradnju nastavnika predmeta u području znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike, obrazovnih stručnjaka, kreatora politika i ostalih stručnjaka za obrazovanje iz područja znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike.

U prvoj fazi (2009. – 2012.) projekta kreiran je mrežni portal za prikupljanje i predstavljanje europskih projekata povezanih sa znanosti, tehnologijama, inženjerstvom i matematikom i njihovih rezultata, a organizirano je i nekoliko radionica za učitelje. Glavni događaj umrežavanja bila je konferencija Scientix, održana u svibnju 2011. u Bruxellesu.

Cilj druge faze projekta Scientix (2013. – 2015.) bio je proširiti tu zajednicu na nacionalnu razinu. Putem mreže nacionalnih kontaktnih točaka (NCP-ova) Scientix se proširio na nacionalne zajednice učitelja i pridonio razvoju nacionalnih strategija za veće prihvaćanje učenja utemeljenog na istraživanju i drugih inovativnih pristupa obrazovanju iz matematike i prirodoznanstvenom obrazovanju.

Ta se aktivnost nastavlja i u trećoj fazi projekta Scientix (2016. – 2019.) koja se financira iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Scientix je izvorno osmišljen kao inicijativa Europske komisije i od samog početka koordinaciju provodi European Schoolnet, konzorcij iz Bruxellesa koji okuplja trideset ministarstava obrazovanja, a pokretač je inovacija u nastavi i učenju te potiče paneuropsku suradnju škola i učitelja.

Za više informacija obratite se nacionalnoj kontaktnoj točci za Scientix u svojoj zemlji ili središnjem uredu projekta Scientix u European Schoolnetu.

Koje su prednosti Scientixa?

Glavne su zainteresirane strane projekta Scientixa učitelji, istraživači i voditelji projekata povezanih s područjem znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike te kreatori politika. Svaka od tih skupina može imati koristi od aktivnosti i događaja u okviru projekta Scientix.

učitelji:

Istraživači / voditelji projekata:

Kreatori politika:

Publikacije

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Preuzimanje
  • 2015., Scientix 2 – rezultati. Doprinos Scientixa obrazovanju u području znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike, European Schoolnet: Bruxelles, Preuzimanje
  • 2015., Scientix. Podrška suradnji u nastavi iz područja znanosti, tehnologije, strojarstva i matematike u Europi od 2010., European Schoolnet: Bruxelles, Preuzimanje
  • 2015., Druga Scientixova konferencija 24. – 26. listopada 2014. Rezultati, European Schoolnet: Bruxelles, Preuzimanje
  • 2014., Scientix. Zajednica prirodoznanstvenog obrazovanja u Europi, European Schoolnet: Bruxelles, Preuzimanje
  • 2011., Scientix. Zajednica za obrazovanje u području prirodnih znanosti u Europi, Europska komisija, Glavna uprava za istraživanje i inovacije: Bruxelles, Preuzimanje

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials