Scientix omassa maassasi

Scientixin kansalliset yhteyspisteet

Scientixin kansalliset yhteyspisteet ovat tärkeä linkki Scientixin Euroopan tason ja omassa maassasi tapahtuvan toiminnan välillä. Ne pitävät yhteyttä kansallisiin LUMA-ammattilaisten yhteisöihin, tiedottavat Scientixin toiminnasta ja järjestävät kansallisia työpajoja, webinaareja ja muuta toimintaa.

Kansalliset yhteyspisteet myös seuraavat ja analysoivat kansallisia luonnontieteiden opetuksen linjauksiin ja käytäntöihin liittyviä aloitteita ja tiedottavat niistä Scientixin sivustolla. Näin saadaan yleiskuva koko Euroopan kansallisista luonnontieteiden opetuksen hankkeista.

Scientix-lähettiläät

Scientix-lähettiläät – opettajapaneelimme jäsenet – tiedottavat Scientix-verkostosta ja sen toiminnasta kollegoilleen eli luonnontieteiden ja matematiikan opettajille ympäri Eurooppaa.

He esittelevät Scientix-hanketta kouluissa, kansallisissa opettajayhdistyksissä, konferensseissa ja työpajoissa, ja he voivat auttaa opettajia alkuun eurooppalaisessa LUMA-yhteistyössä. He ovat myös mukana kehittämässä ja testaamassa erilaisia Scientixin työkaluja ja palveluja sekä varmistavat Scientixin aineistojen pedagogisen laadun.

Jos haluat järjestää Scientixin esittelyn koulussasi tai osana jotakin tapahtumaa, voit ottaa yhteyttä oman maasi tai alueesi Scientix-lähettiläisiin: