Tietoa Scientix-hankkeesta

Scientix edistää ja tukee eurooppalaista yhteistyötä luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMA-aineiden) opettajien, opetuksen tutkijoiden, päättäjien ja muiden LUMA-opetuksen ammattilaisten kesken.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2009–2012) luotiin verkkosivusto, jonka tarkoituksena oli koota ja esitellä eurooppalaisia LUMA-opetuksen projekteja ja niiden tuloksia. Lisäksi järjestettiin useita työpajoja opettajille. Tärkein verkostoitumistapahtuma oli toukokuussa 2011 Brysselissä järjestetty Scientix-konferenssi.

Scientix-hankkeen toisen vaiheen (2013–2015) tavoitteena oli viedä yhteisö myös kansalliselle tasolle. Kansallisten yhteyspisteiden verkoston kautta Scientix otti yhteyttä kansallisiin opettajayhteisöihin ja edisti kansallisten strategioiden kehittämistä tutkivan oppimisen ja muiden innovatiivisten menetelmien hyödyntämiseksi laajemmin luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa.

Tätä toimintaa jatketaan Scientix-hankkeen kolmannessa vaiheessa (2016–2019), joka rahoitetaan Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Scientix syntyi alun perin Euroopan komission aloitteesta, ja sen toimintaa on alusta alkaen koordinoinut European Schoolnet, Brysselissä toimiva 30 opetusministeriön yhteenliittymä, joka edistää innovointia opetuksessa ja oppimisessa sekä yhteistyötä Euroopan koulujen ja opettajien välillä.

Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä joko Scientixin kansalliseen yhteyspisteeseen omassa maassasi tai Scientixin keskustoimistoon (European Schoolnet).

Ketä Scientix hyödyttää?

Scientixin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat LUMA-aineiden opettajat, alan tutkijat ja projektipäälliköt sekä päättäjät. Kaikki nämä ryhmät voivat hyötyä Scientixin toiminnasta ja tapahtumista.

Opettajat:

Tutkijat/projektipäälliköt:

Päättäjät:

Julkaisuja

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Lataa
  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Lataa
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Lataa
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Lataa
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Lataa
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Lataa

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials