Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Teadusprojektide töötuba Future Classroom Labis

Teadusprojektide töötoad

Future Classroom Lab (FCL) on European Schoolneti (EUN) iseseisev projekt, mille staap asub EUNi peakontoris Brüsselis, Belgias. Projekt annab platvormi, kus poliitikutel on võimalik mõtestada ümber IKT-strateegiaid ning õpetajad, õppealajuhatajad ja IKT-nõustajad saavad paindlikes õppekeskkondades uuenduslikke pedagoogilisi lähenemisviise katsetada. Projekt pakub suurt ümberseadistatavat ruumi, mis on varustatud uusima tehnoloogiaga, ning ruumi, mis on kujundatud interaktiivseks klassiruumiks, näitlikustades, kuidas saab traditsioonilises klassiruumis kasutada tehnoloogiat ja suurendada selle kaudu interaktiivsust ja õpilaste kaasatust.

Teadusüritusi korraldatakse FCLis üldmõiste „Teadusprojektide töötuba Future Classroom Labis” all. See termin kinnistus Scientixi projekti esimeses etapis, pärast seda, kui Scientix oli FCLis oma esimese teadusprojektide töötoa korraldanud. Nende ürituste eesmärk on koolitada õpetajaid tehnoloogia kasutamises klassis, seostades selle projektimaterjalide ja õppemeetoditega, ning innustada teadusprojekte omavahel koostööd tegema.

Lisateave

Scientixi töötoad teistel üritustel

Scientixi töötoad teistel üritustel

Scientixi töötoad toimuvad järjepidevalt eri Euroopa riikides, sidudes end teiste projektide või organisatsioonide korraldatavate üritustega.

Nende töötubade eesmärk on kas esitleda Scientixi võimalusi õpetajatele, projektijuhtidele või teistele teadushariduses tegevatele isikutele või vahendada teiste teadushariduse projektide esitlemist.

Kui teate üritusest, mille programmi võiks Scientix panustada, või kui sooviksite Scientixi töötoas esitlejana osaleda, saatke meile e-kiri:agueda.gras (at) eun.org.

Lisateave

Scientixi esitlused

Scientixi esitlused

Selleks, et tagada Scientixi ja selle teenuste parem levik teadushariduses osalevate projektijuhtide, õpetajate ja teadlaste seas, on tähtis olla kohal võimalikult paljudel üritustel (kas plakatite ja esitlustega või kontaktide loomise eesmärgil).

Esindatus eri üritustel aitab kaasa sellele, et Scientix saaks pakkuda teenuseid teistele projektidele ja STEM-algatustele.

Lisateave

Scientixi veebinarid

Scientixi veebinarid

Scientix korraldab regulaarselt veebinare, mis on kõigile tasuta! Veebinarid on veebipõhised koolitused. Need pakuvad haridustöötajatele ideaalset võimalust hoida end kursis arengutega teadusainete õpetamises ja õppimises.

Veebinarid on tavaliselt ühe tunni pikkused ning sobivad suurepäraselt neile, kes soovivad STEM-valdkonna hariduses põnevaid teemasid avastada, näiteks 1:1 arvutust, keeleõpet teadusklassis, STEMiga seonduvat kooli madalamates klassides ning veebipõhiseid teadussimulatsioone uurimuslikul õppel põhinevas hariduses.

Lisateave

Scientixi Moodle

Scientixi Moodle

Scientixi Moodle kujundati STEM-õpetajatele üheskoos õppimise platvormiks heade praktikanäidete jagamise kaudu. Kõige uuemad Moodle’i platvormi kursused on välja töötanud eri riikide taustaga õpetajad, kes jagavad enda kogemusi eri tööriistade ja õppemeetodite kasutamise kohta oma klassis. Kursustel saab osaleda enda tempos ning neile pääseb igaüks igal ajal ligi. Kasutajad ei pea kursustel osalemiseks looma Moodle’i kontot.

Alates 2016. a septembrist kuni 2017. a veebruarini on Scientixi Moodle ka põhiline platvorm, mida kasutatakse Scientixi korraldatavate Scientixi saadikute koolituse läbiviimiseks.

Külastage Moodle’it

Tulekul üritused