Lähemalt Scientixist

Scientix edendab ja toetab üleeuroopalist koostööd STEM-valdkonna ainete (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) õpetajate, haridusteadlaste, poliitikute ja teiste STEM-haridusega seotud spetsialistide vahel.

Projekti esimeses etapis (2009–2012) loodi veebiportaal, kuhu koguti ja kus esitleti Euroopa STEM-projekte ja nende tulemusi, ning korraldati mitu õpetajate töötuba. Võrgustiku peaüritus oli Scientixi konverents, mis toimus 2011. mais Brüsselis.

Scientixi projekti teise etapi (2013–2015) eesmärk oli laiendada kogukonda riiklikul tasandil. Kasutades riiklike kontaktpunktide (NCP) võrgustikku, jõudis Scientix eri riikide õpetajate kogukondadeni ning panustas riiklike strateegiate arengusse, toetades uurimisel põhinevate ja teiste uuenduslike lähenemisviiside laiaulatuslikumat rakendamist loodusainete ja matemaatika hariduses.

Seda tegevust jätkatakse ka Scientixi kolmandas etapis (2016–2019), mida toetab Euroopa Liidu teadusuuringute- ja innovatsiooniprogramm Horizon 2020. Scientix sündis Euroopa Komisjoni algatusest ning seda on algusest peale koordineerinud European Schoolnet – Brüsselis asuv 30 haridusministeeriumist koosnev konsortsium, mis juhib innovatsiooni õpetamises ja õppimises ning edendab koolide ja õpetajate üleeuroopalist koostööd.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust kas Scientixi riikliku kontaktpunktiga enda riigis või Scientixi keskkontoriga European Schoolnetis.

Mis eeliseid Scientix teile pakkuda võib?

Scientixis osalevad peamiselt õpetajad, teadlased, STEM-hariduse valdkonna projektijuhid ja poliitikud. Kõik need rühmad võivad Scientixi tegevusest ja üritustest kasu saada.

Õpetajad:

Teadlased/projektijuhid:

Poliitikud:

Väljaanded

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Laadi alla
  • 2015, Scientix 2 tulemused. Millist lisaväärtust annab Scientix STEM-haridusele, European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2015, Scientix. Toetades koostööd Euroopa teadus-, tehnoloogia-, inseneeria- ja matemaatikahariduses alates 2010. a., European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2015, Teine Scientixi konverents 24.–26. oktoober 2014. Tulemused, European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2014, Scientix. Teadushariduse kogukond Euroopas, European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2011, Scientix. Teadushariduse kogukond Euroopas, Euroopa Komisjon, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat: Brüssel, Laadi alla

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials