Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Workshop om naturfagsprojekter i Future Classroom Lab

Workshop om naturfagsprojekter

The Future Classroom Lab (FCL) , et selvstændigt projekt under European Schoolnet (EUN) der har base på EUNs kontor i Bruxelles, Belgien. Det er en platform, hvor beslutningstagerne kan nytænke deres it-strategier og hvor lærere, skoleledere og ikt-rådgivere kan eksperimentere med innovative pædagogiske metoder inden for fleksible læringsmiljøer. Der er både et stort, rekonfigurerbart lokale, som er udstyret med state-of-the-art teknologi og et lokale, der er indrettet som et interaktivt klasseværelse for at illustrere, hvordan et traditionelt klasseværelse kan bruge teknologi til at øge interaktiviteten og de studerendes deltagelse.

Naturfagsarrangementer i FCL er organiseret under navnet "Workshop med naturfagsprojekter i Future Classroom Lab". Dette udtryk blev formuleret indledningsvis under Scientix' første naturfagsworkshop. Disse aktiviteter sigter på både at uddanne lærere i anvendelsen af teknologi i klasseværelset i kombination med materialer og metodik fra projekter og på at fremme samarbejdet mellem naturfagsprojekter.

Få mere at vide

Scientix workshops ved andre events

Scientix workshops ved andre events

Scientix workshops finder løbende sted forskellige steder i Europa i forbindelse med arrangementer, som organiseres af andre projekter eller organisationer.

Formålet med disse workshops er enten at præsentere Scientix' services for lærere, projektledere eller andre relevante aktører i naturfagsundervisningen eller at fungere som facilitatorer ved præsentationen af andre naturfaglige undervisningsprojekter.

Hvis du kender til en event, hvor Scientix kunne bidrage til programmet, eller du ønsker at deltage i en workshop som Scientix-fremlægger, kan du sende os en e-mail på agueda.gras (at) eun.org.

Få mere at vide

Scientix præsentationer

Scientix præsentationer

For at sikre en større udbredelse af Scientix og dets services blandt projektledere, undervisere og forskere i naturfagsundervisningen, er det vigtigt at være til stede ved så mange begivenheder som muligt (med plakater, præsentationer eller for at netværke).

Disse præsentationer ved forskellige events gør det nemmere for Scientix at yde services ved andre projekter og initiativer.

Få mere at vide

Scientix Webinarer

Scientix Webinarer

Scientix arrangerer regelmæssigt webinarer, som uden beregning er åbne for alle! Webinarer er online undervisningsfora, og de er en oplagt mulighed for at undervisere kan holde sig ajour med udviklingen inden for naturfagsundervisning og -læring.

Webinarer varer normalt en time og er velegnede for alle, der ønsker at udforske spændende temaer i STEM-undervisningen, f.eks. 1:1 computing, at lære sprog i fysiklokalet, STEM i de yngre klasser i skolen, eller online naturfaglige simuleringer i undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (IBSE).

Få mere at vide

Scientix Moodle

Scientix Moodle

Scientix Moodle blev udformet som en læringsplatform for udveksling af god praksis bland STEM-lærere. De nyeste kurser på Moodle-platformen er udviklet af lærere fra forskellige lande, der delte ud af deres erfaringer med brug af forskellige redskaber og pædagogik i deres klasseværelser. Kurserne er selvstyrede og kan tilgås af alle, når som helst. Brugerne behøver ikke at oprette en Moodle-konto for at følge dem.

Fra september 2016 til februar 2017 er Scientix Moodle også den vigtigste platform for de to udgaver af Scientix Ambassadør-kurset, som arrangeres af Scientix.

Besøg Moodle

Kommende events