Om Scientix

Scientix fremmer og støtter et fælleseuropæisk samarbejde mellem STEM-undervisere (naturfag, teknologi, teknik i praksis og matematik), forskere i undervisning, politikere og andre fagfolk inden for STEM-undervisning.

I sin første fase (2009-2012) har projektet udviklet en online portal til at indsamle og præsentere europæiske STEM-undervisningsprojekter og resultaterne heraf, og der er arrangeret en række lærerworkshops. Den største netværksbegivenhed var Scientix-konferencen i maj 2011 i Bruxelles.

Målet med anden fase af Scientix-projektet (2013 – 2015) var at udbrede dette fællesskab til de nationale niveauer. Gennem et netværk af Nationale kontaktpunkter (NKP), nåede Scientix ud til nationale underviserfællesskaber og bidrog til at udvikle nationale strategier for øget anvendelse af undersøgelsesbaseret og andre innovative tilgange til naturfags- og matematikundervisning.

Denne aktivitet fortsætter i tredje etape af Scientix (2016-2019), som er finansieret af Horizon 2020, som er EU's program for forskning og innovation. Scientix blev oprindeligt skabt på initiativ af Europa-kommissionen og har siden sin fremkomst været koordineret af European Schoolnet, et Bruxelles-baseret konsortium, der består af 30 undervisningsministerier, som er en drivende faktor for nytænkning inden for undervisning og læring og som skaber et paneuropæisk samarbejde mellem skoler og lærere.

Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du kontakte enten Scientix' nationale kontaktpunkt i dit land eller Scientix hovedkontoret ved European Schoolnet.

Hvordan kan du drage fordel af Scientix?

Hovedinteressenterne i Scientix er lærere, forskere og projektledere inden for STEM-uddannelser samt politikere. Hver af disse grupper kan drage fordel af Scientix-aktiviteter og -events.

undervisere:

Forskere / projektledere:

Politiske beslutningstagere:

Publikationer

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Download
  • 2015, Scientix 2 resultater. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Download
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Download

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials