Scientix-fællesskabet

Netværksarrangementer for undervisningsprojekter inden for naturfag

Scientix Netværksarrangementer

Disse netværksarrangementer for naturfagsundervisningsprojekter er en ramme for projektkoordinatorer, ledere og andre repræsentanter fra europæisk og nationale naturfagsundervisningsprojekter og organisationer, der er involveret i STEM-undervisning. Formålet med disse arrangementer er at videregive og udveksle erfaringer fra projekter, præsentere deres arbejde, og at lette etableringen af nye samarbejder og partnerskaber. Hver af disse hændelser er centreret omkring et bestemt emne eller en udfordring, som disse projekter står over for.

Online mødelokale

Scientix Online mødelokale

Scientix har til formål at understøtte arbejdet for forskellige offentligt finansierede naturfagsundervisningsprojekter . I denne sammenhæng giver Scientix projekterne mulighed for at bruge "Scientix' online mødelokale". Ethvert projekt, som indgår i Scientix' projektbibliotek, kan anmode om at få planlagt et online møde, webinar, online værksted osv. for op til 200 deltagere.

Få mere at vide

Fortegnelse over offentlige profiler

Fortegnelse over offentlige profiler

Opret din offentlige Scientix-profil og søg efter projektpartnere eller samarbejd med ligesindede kollegaer i andre europæiske lande!

Scientix' fortegnelse over offentlige profiler er et nyt værktøj til at netværke søge partnere, der hjælper dig med at identificere potentielle EU-projektpartnere eller fagfolk inden for STEM-undervisning, der har samme baggrund og interesser, som du selv har. Du kan søge efter personer på baggrund af land, ekspertise, fag, stilling, eller nøgleord.

For at få fuldt udbytte af tjenesten skal du registrere dig på Scientix-portalen og udfyld din profilside.

Fortegnelse over offentlige profiler

Scientix' match-værktøj

Kontaktværktøj

Med Scientix match-værktøj kan forskere og projektledere kontakte medlemmer af Scientix-fællesskabet (lærere og andre fagfolk inden for undervisning) og invitere dem til at samarbejde om deres STEM-undervisningsprojekter og -initiativer.

Værktøjet er primært beregnet på at understøtte kontakten mellem naturfagslærere og undervisningsprojekter i naturfag: du kan søge i den offentlige profilfortegnelse efter enhver relevant profession (fx. gymnasielærere, skoleledere etc), land eller ekspertise og direkte kontakte de udvalgte medlemmer.

Kontakt vore medlemmer

PRAKSISFÆLLESSKABER

Praksisfællesskaber

Praksisfællesskabet (CoP) er bygget op om et modereret, online forum, som ledes af en udpeget sagkyndig, hvor STEM-lærere vil kunne diskutere videnskabelige og teknologiske emner.

Her finder du grundlæggende præsentation af emnerne, koblet sammen med en række nyttige ressourcer. Deltagerne har adgang til en række åbne spørgsmål, som kan danne basis for undersøgelser og diskussion.

Målsætningen for CoP er at lade deltagerne deltage og diskutere med hinanden om de spørgsmål, de er mest interesserede med henblik på at formulere en række afrundende ideer eller konklusioner. Deltag i Praksisfællesskabet!

Diskussionsforum

Online diskussionsforum

Deltag i diskussionen om de seneste initiativer i naturfagsundervisningen! På Scientix-fora er der særskilte beskrivelser af hvert projekt og hvert land. Nye diskussionskategorier kan oprettes efter anmodning herom.

Fora er åbne for alle, men man skal registrere sig på Scientix-portalen for at deltage i diskussionerne. Slå et indlæg op ved at vælge en kategori og klikke på knappen "Post new thread". Du kan skrive på et hvilket som helst sprog.

Gå til forum

Scientix Chat

Scientix Chat

Scientix' chat-værktøj er din måde at kommunikere direkte med andre brugere på. For at starte en chat, skal du være registreret på portalen. Efter registreringen vises chatværktøjet i nederste højre hjørne af siden. Klik på knappen "Online friends" for at se hvilke brugere, der er online. For at åbne Chat-vinduet og starte en samtale, skal du blot klikke på navnet på brugeren. I Indstillinger kan du vælge om andre brugere kan se du er online eller ej.

Sådan chatter du med et andet medlem af fællesskabet

Scientix-blog

Scientix-blog

Scientix-bloggen er tænkt som et rum, hvor deltagere og projekter i Scientix-netværket kan offentliggøre personlige beretninger om aktuelle emner inden for naturfagsundervisningen i Europa. Selvom repræsentanter for European Schoolnet, Scientix Ambassadørreportere og Ambassadørfrivillige er hovedbidragydere til bloggen, opfordres alle andre medlemmer af Scientix-fællesskabet (dvs. alle som er involveret i undervisningsverdenen) og er ivrige efter at dele deres erfaringer med Scientix – til at gøre sig gældende på bloggen.

Scientix-bloggen består af en række forskellige elementer, fra dækning af Scientix-events til meninger og kommentarer om forskning i STEM-undervisning og -praksisser, herunder nyhedsdækning eller udgivelse af anmeldelser.

Opfattelser i artikler, som publiceres på Scientix-bloggen, udtrykker udelukkende de pågældende forfatteres synspunkt og repræsenterer ikke nødvendigvis holdninger i Europa-kommissionen, European Schoolnet (EUN) eller Scientix.

Hvis du ønsker at bidrage til denne blog, er du velkommen til at kontakte os på scientix (at) eun.org

Få mere at vide

Begivenheder