Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Workshopy zaměřené na přírodovědné projekty ve „Třídě budoucnosti“

Science Projects Workshops

Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) je samostatným projektem organizace European Schoolnet (EUN) a stejně jako kancelář EUN se nachází v Bruselu. Představuje platformu, kde mohou tvůrci politik revidovat své strategie v oblasti ICT a učitelé, ředitelé škol a konzultanti ICT si ve flexibilním výukovém prostředí vyzkoušet inovativní metodické postupy. K dispozici mají velký prostor vybavený nejmodernějšími technologiemi, který lze různě upravovat, a interaktivní třídu, která je dokladem, že i v klasické třídě lze pomocí moderních technologií zvýšit interaktivitu a vzájemnou spolupráci žáků.

Přírodovědné programy ve Třídě budoucnosti probíhají pod názvem „Workshopy zaměřené na přírodovědné projekty ve Třídě budoucnosti“. Název vznikl po prvních workshopech na téma přírodovědných projektů, tedy během první fáze projektu Scientix. Smyslem workshopů je jednak školit učitele, jak v projektech vedle materiálů a metodických postupů využívat i moderními technologie, jednak podpořit spolupráci organizátorů přírodovědných projektů.

Více informací

Workshopy a jiné programy projektu Scientix

Scientix Workshops at other events

Workshopy projektu Scientix se průběžně konají na různých místech Evropy, a to v rámci akcí, které pořádají organizátoři jiných projektů nebo jiné organizace.

Na některých workshopech informujeme o tom, jaké služby projekt Scientix učitelům, manažerům projektů a všem dalším stranám zainteresovaným na přírodovědném vzdělávání nabízí, na jiných dáváme prostor pro prezentace přírodovědných vzdělávacích projektů.

Pokud víte o akci, kde by mohl být Scientix zařazen do programu, nebo byste rádi na workshopu projektu Scientix prezentovali svoji práci, napište nám na adresu agueda.gras (at) eun.org.

Více informací

Prezentace projektu Scientix

Scientix presentations

Máme-li o projektu Scientix a s ním spojených službách lépe informovat projektové manžery a vědecké pracovníky aktivní v přírodovědném vzdělávání, považujeme za důležité zúčastňovat se co možná nejvíce akcí (vystavovat zde plakáty, přednášet prezentace nebo se věnovat navazování kontaktů).

Prezentace na různých akcích zvyšují šanci, že projekt Scientix přinese užitek jiným projektům a iniciativám ve sféře STEM.

Více informací

Webináře projektu Scientix

Scientix Webinars

V rámci projektu Scientix pravidelně pořádáme webináře, které jsou všem zájemcům přístupné zdarma! Na webinářích – tedy online vzdělávacích fórech – mají pedagogové jedinečnou příležitost získat informace o aktuálních trendech ve výuce a studiu přírodních věd.

Webináře obvykle trvají šedesát minut a mohly by zaujmout ty, kdo se chtějí blíže seznámit se zajímavými tématy souvisejícími s výukou STEM. Patří mezi ně např. koncept 1:1 (vybavení každého žáka počítačovým zařízením), výuka jazyků v rámci výuky přírodních věd, předměty STEM v nižších ročnících nebo online simulace přírodovědných pokusů v badatelsky pojatém přírodovědném vzdělávání.

Více informací

Platforma Moodle projektu Scientix

Scientix Moodle

Platforma Moodle projektu Scientix vznikla jako platforma pro vzájemné učení, učitelé předmětů STEM si zde mohou vyměňovat informace o osvědčených postupech. Autory nejnovějších kurzů na platformě jsou učitelé z různých zemí, kteří staví na svých zkušenostech s metodickými postupy a využíváním různých nástrojů ve výuce. Všechny kurzy jsou neustále přístupné všem zájemcům, kteří jimi procházejí vlastním tempem. Není nutné zakládat si účet na platformě Moodle.

V období od září 2016 do února 2017 využíváme platformu Moodle v projektu Scientix také jako hlavní platformu pro dva běhy vzdělávacího kurzu pro ambsadory projektu.

Navštivte platformu Moodle

Naplánované akce