Projekt Scientix ve vaší zemi

Národní kontaktní místa projektu Scientix

Národní kontaktní místa projektu Scientix hrají důležitou roli, propojují evropský program s aktivitami ve vaší zemi. Pracovníci národních kontaktních center spolupracují s komunitami odborníků na předměty STEM, informují o aktivitách projektu Scientix a na narodní úrovni organizují workshopy, webináře a další programy.

Národní kontaktní místa také monitorují a analyzují práci národních iniciativ v oblasti přírodovědného vzdělávání a na portálu Scientix informují o politikách a praxi. Podávají tak přehled o činnosti národních iniciativ ve sféře přírodovědného vzdělávání z celé Evropy.

Ambasadoři projektu Scientix

Ambasadoři projektu Scientix, tedy členové našeho pedagogického panelu, projekt Scientix propagují a informují o něm své kolegy, učitele přírodních věd a matematiky z celé Evropy.

Představují projekt Scientix školám, národním asociacím učitelům, prezentují ho na konferencích a workshopech a radí učitelům, jak navázat evropskou spolupráci v oblasti STEM. Podílejí se také na vývoji a testování nejrůznějších nástrojů a služeb projektu Scientix a dohlížejí na kvalitu materiálů v databázi projektu Scientix po pedagogické stránce.

Pokud chcete na své škole uspořádat prezentaci projektu Scientix, ať již samostatně nebo v rámci jiného programu, obraťte se na ambasadory projektu Scientix ve své zemi či regionu:

Složení pedagogických panelů projektu Scientix v minulosti

Ambasadoři projektu Scientix v letech 2014-2016

Národní kontaktní místa projektu Scientix v minulosti

Národní kontaktní místa v letech 2014-2016