Komunita projektu Scientix

Networkingové akce zaměřené na vzdělávací přírodovědné projekty

Scientix Networking Events

Na networkingových akcích se setkávají koordinátoři, manažeři a další zástupci evropských i národních přírodovědných vzdělávacích projektů a organizací, které se na vzdělávání v oborech STEM podílejí. Smyslem akcí je poskytnout prostor pro sdílení a výměnu zkušeností z projektů a prezentaci vlastní práce a podpořit vznik další spolupráce a partnerství. Akce je vždy zaměřena na určité téma nebo na problém, se kterým se organizátoři zmíněných projektů potýkají.

 

Adresář veřejných profilů

Public Profiles Directory

Založte si v programu Scientix svůj veřejný profil, hledejte partnery pro projekt nebo navazujte kontakty s podobně smýšlejícími kolegy z různých evropských zemí!

Adresář veřejných profilů v programu Scientix je nový nástroj pro networking a vyhledávání partnerů, který vám umožní najít potenciální partnery pro realizaci projektu v rámci EU nebo odborníky na vzdělávání v oborech STEM na podobných pozicích či s podobnými zájmy, jako máte vy. Osoby můžete vyhledávat podle země, odbornosti, školního předmětu nebo pracovního zařazení či na základě klíčových slov.

Plný přístup k této službě získají pouze uživatelé, kteří se zaregistrují na portálu Scientix a na své profilové stránce uvedou požadované informace

Adresář veřejných profilů

Diskusní fórum

Online Discussion Forum

Zapojte se do diskuse o nejnovějších iniciativách v přírodovědném vzdělávání! Na fórech projektu Scientix najdete diskuse zaměřené na jednotlivé projekty a jednotlivé země. Na žádost lze založit nové diskusní kategorie!

Fóra jsou veřejně přístupná, diskutovat však mohou pouze účastníci zaregistrovaní na portálu Scientix. Chcete-li vložit nový příspěvek, klikněte ve zvolené kategorii na políčko „Založit nové vlákno“. Psát můžete v jakémkoli jazyce.

Přejít na fórum

Blog projektu Scientix

Scientix Blog

Blog projektu Scientix je prostor, kde mohou jedinci a organizátoři projektů zařazených do sítě Scientix zveřejňovat vlastní texty o aktuálních tématech evropského přírodovědného vzdělávání. Hlavními přispěvateli blogu jsou zástupci organizace European Schoolnet, ambasadoři – reportéři a dobrovolní ambasadoři projektu Scientix, k publikování však zveme všechny ostatní členy komunity (tedy všechny, kdo se kdekoli ve světě zabývají vzděláváním v některém z oborů STEM), kteří mají chuť podělit se v projektu Scientix o své zkušenosti.

Na blogu projektu Scientix najdete příspěvky různého zaměření, od reportáží o akcích pořádaných v projektu Scientix po názory a komentáře k současnému stavu výzkumu a praxe ve vzdělávání v oborech STEM, recenze publikací a pravidelné informace o novinkách.

Za obsah článků publikovaných na blogu projektu Scientix plně odpovídají jejich autoři, texty nevyjadřují názory Evropské komise, organizace European Schoolnet (EUN) nebo organizátorů projektu Scientix.

Chcete-li na blog přispívat, kontaktujte nás na e-mailové adrese scientix (at) eun.org

Více informací

Scientix Community

Scientix STEM Alliance

STEM Alliance

The Scientix STEM Alliance, coordinated by European Schoolnet (EUN), the network of 30+ Ministries of Education (MoEs) in Europe, brings together industries, education stakeholders and Ministries of Education to promote STEM jobs attractiveness across industries, fosters innovation in STEM teaching at all education levels, and ensures a skilled STEM workforce to enhance companies' competitiveness.

Partner Projects

Partner Projects

The STE(A)M Partnerships programme of Scientix promotes the collaboration between several organisations to develop research and testing initiatives for new approaches for creative and innovative science, technology, engineering and maths teaching and learning opportunities connected to existing national practices. These new approaches are tested locally, nationally or internationally.

Scientix Ambassadors

Scientix Ambassadors

The Scientix Ambassadors – members of our Teacher Panel – promote and inform about Scientix to their peers - science and mathematics teachers across Europe. They present Scientix in schools and national teachers associations, on conferences and workshops, and can advise teachers how to get involved in European collaboration in STEM. They also assist in developing and testing various tools and services of Scientix and ensure the pedagogical quality of the Scientix repository.

Události