O programu Scientix

Smyslem programu Scientix je propagovat a podporovat širokou evropskou spolupráci v oborech STEM (v přírodovědných a technických předmětech a v matematice), konkrétně spolupráci učitelů, vědeckých pracovníků, zástupců státní správy a dalších odborníků na vzdělávání v této oblasti.

V první fázi projektu (2009-2012) vznikl portál, kde jsou shromažďovány a prezentovány evropské projekty zaměřené na výuku předmětů STEM a jejich výsledky, a proběhlo několik workshopů pro pedagogy. Hlavní akcí zaměřenou na navazování kontaktů byla konference projektu Scientix, která se uskutečnila v květnu 2011 v Bruselu..

Cílem druhé fáze projektu Scientix (2013 – 2015) bylo rozšířit činnost komunity do jednotlivých zemí. Prostřednictvím sítě národních kontaktních míst se s programem Scientix seznámili členové místních pedagogických komunit. Program měl vliv také na tvorbu národních strategických postupů, jejichž cílem je rozšiřit inovativní a badatelsky zaměřenou výuku přírodních věd a matematiky.

Tato činnost pokračuje i ve třetí fázi programu (2016-2019), která je financována z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace. Scientix vznikl z iniciativy Evropské komise a od začátku jeho existence ho koordinuje organizace European Schoolnet, konsorcium třiceti ministerstev školství se sídlem v Bruselu, která je hnacím motorem na poli inovací ve výuce a studiu a podporuje celoevropskou spolupráci škol a učitelů.

Máte-li zájem o vice informací, obraťte se na národní kontaktní místo projektu Scientix ve své zemi nebo na centrální kancelář projektu Scientix při European Schoolnet.

Co vám může program přinést?

Projekt Scientix je určen především učitelům, vědeckým pracovníkům, manažerům projektů zaměřených na výuku předmětů STEM a zástupcům státní správy. Aktivity a programy projektu Scientix jsou přínosem pro všechny zmíněné skupiny.

Učitelé:

Vědečtí pracovníci/projektoví manažeři:

Zástupci státní správy:

Publikace

  • 2019, Scientix Update - September 2019, European Schoolnet, Brussels, Stáhnout
  • 2015, Scientix 2, výsledky. Přínos programu Scientix pro výuku předmětů STEM, European Schoolnet, Brusel; Stáhnout
  • 2015, Scientix. Podpora evropské spolupráce ve výuce přírodovědných, technických a technologických apředmětů a matematiky od roku 2010, European Schoolnet, Brusel;Stáhnout
  • 2015, Druhá konference 24.–26. října 2014 – výsledky, European Schoolnet, Brusel; Stáhnout
  • 2014, Scientix – evropská komunita pro výuku přírodních věd, European Schoolnet, Brusel;Stáhnout
  • 2011, Scientix – evropská komunita pro výuku přírodních věd, Evropská komise, generální direktorát pro výzkum a inovace, Brusel; Stáhnout

About-right-column

You can download a presentation about Scientix and the services it provides by clicking here. (This will download a folder which contains that presentation in 37 languages.)

You can find promotional materials from Scientix 2 and Scientix 3 by clicking on the button below.

Previous materials