Komunita projektu Scientix

Networkingové akce zaměřené na vzdělávací přírodovědné projekty

Scientix Networking Events

Na networkingových akcích se setkávají koordinátoři, manažeři a další zástupci evropských i národních přírodovědných vzdělávacích projektů a organizací, které se na vzdělávání v oborech STEM podílejí. Smyslem akcí je poskytnout prostor pro sdílení a výměnu zkušeností z projektů a prezentaci vlastní práce a podpořit vznik další spolupráce a partnerství. Akce je vždy zaměřena na určité téma nebo na problém, se kterým se organizátoři zmíněných projektů potýkají.

Místnost pro online setkání

Scientix Online Meeting Room

Cílem projektu Scientix je usnadnit práci organizátorům nejrůznějších přírodovědných vzdělávacích projektů financovaných z veřejných zdrojů. Za tímto účelem nabízíme možnost využívat „místnost programu Scientix pro online setkání“. Organizátoři všech projektů zařazených do databáze Scientix si mohou tento prostor zamluvit pro setkání, webináře, online workshopy apod. Maximální kapacita je 200 účastníků.

Více informací

Adresář veřejných profilů

Public Profiles Directory

Založte si v programu Scientix svůj veřejný profil, hledejte partnery pro projekt nebo navazujte kontakty s podobně smýšlejícími kolegy z různých evropských zemí!

Adresář veřejných profilů v programu Scientix je nový nástroj pro networking a vyhledávání partnerů, který vám umožní najít potenciální partnery pro realizaci projektu v rámci EU nebo odborníky na vzdělávání v oborech STEM na podobných pozicích či s podobnými zájmy, jako máte vy. Osoby můžete vyhledávat podle země, odbornosti, školního předmětu nebo pracovního zařazení či na základě klíčových slov.

Plný přístup k této službě získají pouze uživatelé, kteří se zaregistrují na portálu Scientix a na své profilové stránce uvedou požadované informace

Adresář veřejných profilů

Nástroj projektu Scientix pro propojování účastníků

Contact Tool

Nástroj pro propojování účastníků projektu Scientx umožňuje vědeckým pracovníkům a manažerům projektů kontaktovat členy komunity Scientix (učitele a další odborníky na vzdělávání) a zvát je ke spolupráci na vzdělávacích projektech a iniciativách v oblasti STEM.

Nástroj má v první řadě usnadnit kontakt mezi učiteli přírodních věd a organizátory přírodovědných vzdělávacích projektů: V adresáři veřejných profilů můžete vyhledávat osoby podle pracovního zařazení (např. středoškolské učitele, ředitele škol apod.), země nebo odbornosti a na vybrané jedince se obracet přímo.

Kontaktujte naše členy

KOMUNITY PRAXE

Communities of Practice

Komunity praxe (Communities of Practice – CoP) v programu Scientix mají podobu moderovaných online fór, které vždy vede vybraný odborník. Učitelé předmětů STEM zde mají možnost diskutovat o přírodovědných a technických tématech.

V komunitě vždy najdete krátký úvod do tématu a několik užitečných materiálů jako vodítko. Dále je zde připraven soubor otevřených otázek k přemýšlení a diskusi.

V komunitách praxe mají účastníci možnost aktivně se zapojit, debatovat s ostatními o problémech, které je zajímají, a společně formulovat závěry nebo body, ke kterým v diskusi došli. Staňte se členy komunit praxe!

Diskusní fórum

Online Discussion Forum

Zapojte se do diskuse o nejnovějších iniciativách v přírodovědném vzdělávání! Na fórech projektu Scientix najdete diskuse zaměřené na jednotlivé projekty a jednotlivé země. Na žádost lze založit nové diskusní kategorie!

Fóra jsou veřejně přístupná, diskutovat však mohou pouze účastníci zaregistrovaní na portálu Scientix. Chcete-li vložit nový příspěvek, klikněte ve zvolené kategorii na políčko „Založit nové vlákno“. Psát můžete v jakémkoli jazyce.

Přejít na fórum

Chat projektu Scientix

Scientix Chat

Prostřednictvím chatu v projektu Scientix můžete být v přímém kontaktu s ostaními uživateli. Zahájit chat mohou pouze účastníci zaregistrovaní na portálu. Ihned po registraci se nástroj pro chat automaticky objeví v pravém dolním rohu stránky. Klikněte na tlačítko „Přátelé online“a podívejte se, kteří uživatelé jsou přítomni. Chcete-li otevřít chatovací okno a zahájit konverzaci, jednoduše klikněte na jméno uživatele. V nastavení si můžete zvolit, zda mají mít ostatní uživatelé možnost vidět, zda jste online.

Jak chatovat s jiným členem komunity

Blog projektu Scientix

Scientix Blog

Blog projektu Scientix je prostor, kde mohou jedinci a organizátoři projektů zařazených do sítě Scientix zveřejňovat vlastní texty o aktuálních tématech evropského přírodovědného vzdělávání. Hlavními přispěvateli blogu jsou zástupci organizace European Schoolnet, ambasadoři – reportéři a dobrovolní ambasadoři projektu Scientix, k publikování však zveme všechny ostatní členy komunity (tedy všechny, kdo se kdekoli ve světě zabývají vzděláváním v některém z oborů STEM), kteří mají chuť podělit se v projektu Scientix o své zkušenosti.

Na blogu projektu Scientix najdete příspěvky různého zaměření, od reportáží o akcích pořádaných v projektu Scientix po názory a komentáře k současnému stavu výzkumu a praxe ve vzdělávání v oborech STEM, recenze publikací a pravidelné informace o novinkách.

Za obsah článků publikovaných na blogu projektu Scientix plně odpovídají jejich autoři, texty nevyjadřují názory Evropské komise, organizace European Schoolnet (EUN) nebo organizátorů projektu Scientix.

Chcete-li na blog přispívat, kontaktujte nás na e-mailové adrese scientix (at) eun.org

Více informací

Události