Komunita projektu Scientix

Networkingové akce zaměřené na vzdělávací přírodovědné projekty

Scientix Networking Events

Na networkingových akcích se setkávají koordinátoři, manažeři a další zástupci evropských i národních přírodovědných vzdělávacích projektů a organizací, které se na vzdělávání v oborech STEM podílejí. Smyslem akcí je poskytnout prostor pro sdílení a výměnu zkušeností z projektů a prezentaci vlastní práce a podpořit vznik další spolupráce a partnerství. Akce je vždy zaměřena na určité téma nebo na problém, se kterým se organizátoři zmíněných projektů potýkají.

 

Adresář veřejných profilů

Public Profiles Directory

Založte si v programu Scientix svůj veřejný profil, hledejte partnery pro projekt nebo navazujte kontakty s podobně smýšlejícími kolegy z různých evropských zemí!

Adresář veřejných profilů v programu Scientix je nový nástroj pro networking a vyhledávání partnerů, který vám umožní najít potenciální partnery pro realizaci projektu v rámci EU nebo odborníky na vzdělávání v oborech STEM na podobných pozicích či s podobnými zájmy, jako máte vy. Osoby můžete vyhledávat podle země, odbornosti, školního předmětu nebo pracovního zařazení či na základě klíčových slov.

Plný přístup k této službě získají pouze uživatelé, kteří se zaregistrují na portálu Scientix a na své profilové stránce uvedou požadované informace

Adresář veřejných profilů

Diskusní fórum

Online Discussion Forum

Zapojte se do diskuse o nejnovějších iniciativách v přírodovědném vzdělávání! Na fórech projektu Scientix najdete diskuse zaměřené na jednotlivé projekty a jednotlivé země. Na žádost lze založit nové diskusní kategorie!

Fóra jsou veřejně přístupná, diskutovat však mohou pouze účastníci zaregistrovaní na portálu Scientix. Chcete-li vložit nový příspěvek, klikněte ve zvolené kategorii na políčko „Založit nové vlákno“. Psát můžete v jakémkoli jazyce.

Přejít na fórum

Blog projektu Scientix

Scientix Blog

Blog projektu Scientix je prostor, kde mohou jedinci a organizátoři projektů zařazených do sítě Scientix zveřejňovat vlastní texty o aktuálních tématech evropského přírodovědného vzdělávání. Hlavními přispěvateli blogu jsou zástupci organizace European Schoolnet, ambasadoři – reportéři a dobrovolní ambasadoři projektu Scientix, k publikování však zveme všechny ostatní členy komunity (tedy všechny, kdo se kdekoli ve světě zabývají vzděláváním v některém z oborů STEM), kteří mají chuť podělit se v projektu Scientix o své zkušenosti.

Na blogu projektu Scientix najdete příspěvky různého zaměření, od reportáží o akcích pořádaných v projektu Scientix po názory a komentáře k současnému stavu výzkumu a praxe ve vzdělávání v oborech STEM, recenze publikací a pravidelné informace o novinkách.

Za obsah článků publikovaných na blogu projektu Scientix plně odpovídají jejich autoři, texty nevyjadřují názory Evropské komise, organizace European Schoolnet (EUN) nebo organizátorů projektu Scientix.

Chcete-li na blog přispívat, kontaktujte nás na e-mailové adrese scientix (at) eun.org

Více informací

Události