Scientix live

Here you will find information about face-to-face activities organised by Scientix (e.g. workshops in European Schoolnet’s Future Classroom Lab or at other venues) and Scientix’s contributions to conferences, workshops and other events.

You can find the presentations, programmes, etc. of past events here, but you can also see at what events and when Scientix will be present in the future. 

Работен семинар за научни проекти в Класната стая на бъдещето

Science Projects Workshops

„Класната стая на бъдещето“ (Future Classroom Lab, FCL), независим проект на European Schoolnet (EUN), базиран в офиса на EUN в Брюксел, Белгия, осигурява платформа, където политиците могат да преосмислят своите ИКТ стратегии и където учителите, директорите и ИКТ съветниците могат да експериментират с иновативни педагогически подходи в рамките на гъвкави учебни среди. Той предоставя както голямо преконфигурируемо пространство, оборудвано с най-новите технологии, така и пространство, предназначено за интерактивна класна стая, което да илюстрира как традиционната обстановка в клас може да се съчетае с технологии, за да подобри участието на учениците и интерактивността.

Научно-образователните събития в Класната стая на бъдещето се организират под шапката на Работния семинар за научни проекти в Класната стая на бъдещето. Терминът се появява черно на бяло по време на първия етап на проекта Scientix, след като Scientix организира първия работен семинар за научни проекти в Класната стая на бъдещето. Тези събития са насочени както към обучаване на учителите в използване на технологии в класната стая заедно с материали и педагогически подходи от различни проекти, така и към насърчаване на сътрудничество между научните проекти.

Прочетете още

Работни семинари на Scientix по време на други събития

Scientix Workshops at other events

Семинарите на Scientix непрекъснато се провеждат на различни места в Европа в контекста на събития, организирани от други проекти или организации.

Целта на тези работни семинари е или да представят услугите на Scientix на учителите, ръководителите на проекти или другите значими действащи лица в областта на научното образование, или да подпомогнат представянето на други научно-образователни проекти.

Ако се сещате за събитие, в което Scientix може да допринесе към програмата или бихте искали да се включите в някой семинар на Scientix като водещ, изпратете ни имейл на agueda.gras (at) eun.org.

Прочетете още

Презентации

Scientix presentations

За да гарантираме по-широкото разпространение на Scientix и неговите услуги сред ръководителите на проекти, учителите и изследователите в областта на научното образование, е важно той да присъства на колкото се може повече събития (било то чрез плакати, презентации или просто посредством мрежови дейности).

Тези презентации по време на различни събития способстват за това Scientix да бъде от полза за други STEM проекти и инициативи.

Прочетете още

Уебинари

Scientix Webinars

Scientix редовно организира уебинари, които са безплатни и достъпни за всички! Уебинарите представляват онлайн форум за обучение и предоставят идеална възможност на преподавателите да бъдат в крак с новостите в областта на обучението по природни науки.

Уебинарите обикновено са едночасови и са чудесни за всеки, който иска да изследва вълнуващи теми в областта на STEM образованието, като например осигуряване на електронно устройство и дигитални учебни материали за всеки отделен ученик (1:1 computing); чужд език и природни науки; STEM в началното образование или онлайн научни симулации в рамките на подхода „Учене чрез изследване“.

Прочетете още

Moodle

Scientix Moodle

Разработеният за Scientix Moodle е платформа за партньорско обучение и обмен на добри практики сред STEM учителите. Най-новите курсове в платформата на Moodle са подготвени от учители от различни националности, които споделят своя опит с разнообразни инструменти и педагогически методи в час. Курсовете предполагат обучение със собствен темп и са достъпни за всеки, по всяко време. Потребителите не се нуждаят от регистрация в Moodle, за да могат да ги следват.

От септември 2016 г. до февруари 2017 г. Moodle ще е основната платформа за провеждане на двете издания на организирания от Scientix курс за обучение на посланици.

Посетете Moodle

Предстоящи събития