Översättning på begäran

.

Läs detta på:
bg - cs - da  - el - et - fi - ga - hu - lt - lv - mt - nl - pt - ro - sk - sl - sv

 

Hittade du någon intressant lärresurs i Scientix-undervisningsmaterialet? Om den inte finns på ditt språk kan du be om en översättning via tjänsten "översättning på begäran". Tjänsten är gratis och endast tillgänglig från Scientix-webbplatsen.

Hur fungerar det?
Om undervisningsmaterialet omfattas av tjänsten syns en rad "Begära översättning" längst ner på sidan med det aktuella undervisningsmaterialet. (Om ett undervisningsmaterial kan översättas eller inte beror på enligt vilka upphovsrättsliga villkoren materialet distribueras. För att ett undervisningsmaterial ska omfattas av tjänsten översättning på begäran måste tillståndet medge modifikationer och sekundära verk. Mer information finns på:
 http://creativecommons.org/licenses)

En användare begär en översättning genom att välja det språk som han/hon vill att materialet ska översättas till. Det här görs genom att klicka på språkkoden under raden "Begära översättning" på beskrivningssidan för materialet.

request translation

Ett popup-fönster visar om andra användare redan har begärt att samma material ska översättas till samma språk.


Om ingen översättningsbegäran har gjorts för den just här kombinationen av material och språk bekräftar ett automatiskt meddelande begäran.

request confirmation

När ett undervisningsmaterial har begärts tre gånger för ett språk kontrollerar Scientix-teamet förfrågningarna och om de accepteras översätts sidan. De resurser som accepteras för översättning publiceras på Scientix-portalen efter en vecka till två månader beroende på resursens längd. De som begärt översättningen meddelas via e-post när den översatta resursen har publicerats.

Språk
Översättningar finns på de 23 officiella språken i Europeiska unionen.

Engelska en
Bulgariska bg
Tjeckiska cs
Danska da
Tyska de
Grekiska el

Spanska es
Estländska et
Finska fi
Franska fr
Irländska ga
Ungerska hu

Italienska it
Litauiska lt
Lettiska lv
Maltesiska mt
Holländska nl
Polska pl

Portugisiska pt
Rumänska ro
Slovakiska sk
Slovenska sl
Svenska sv


Tingimused
Arvesse lähevad vaid soovid, kus on järgitud järgmisi tingimusi:
•    tõlget sooviv kasutaja peab end olema registreerinud Scientixi kodulehel;
•    kasutaja, kes materjali tõlget küsib, peab olema õpetaja ja kasutama materjali vaid hariduseesmärkidel;
•    sama tõlget küsivad mitu kasutajat.

Eelisjärjekorras on:
•    teemad, mida ei ole veel tõlgitud, vastukaaluks teemadele, kus on juba materjalid mitmes keeles;
•    keeled, kus on vähem tõlgitud materjale, vastukaaluks keeltele, kus on rohkem materjale saadaval;
•    materjalid, millele Scientixi õpetajate komitee on andnud kvaliteedimärgi.

Niisiis, mida te veel ootate?

Kriterier
Endast förfrågningar som uppfyller följande kriterier kommer att behandlas:
•    Användare som begär översättningar måste vara registrerade på Scientix-webbplatsen.
•    Användare som begär översättningar måste vara lärare och/eller materialet kommer att användas endast i utbildningssyften.
•    Samma översättning begärs av flera olika användare.

Prioritet ges till
•    ämnen som inte har översatts före ämnen där det redan finns material på flera språk
•    språk där det finns mindre material jämfört med språk där det finns mer material
•    material som har fått en kvalitetsmärkning av Scientix lärarkommitté.

Så vad väntar du på?Upload resources

 

Status of the requests

How can you allow translations of your own resources?

Guide for owners of resources

Please note that to enable Translation on Demand of resources, only editable files can be uploaded of maximum 20 Megabytes (Mb) in volume. Please contact us if you have problems uploading editable files at scientix (at) eun.org