Preklad na požiadanie

Text je k dispozíci v:bg - cs - da  - el - et - fi - ga - hu - lt - lv - mt - nl - pt - ro - sk - sl - sv

Našli ste zaujímavý učebný materiál na portále Scientix? Ak nie sú napísané v jazyku, ktorý ovládate, môžete požiadať o ich preklad prostredníctvom Služby zabezpečujúcej preklad na požiadanie. Táto služba je bezplatná a je prístupná iba prostredníctvom webovej stránky Scientix.

Ako služba pracuje?
Ak je učebný materiál vhodný na preklad, požiadavka na preklad sa objaví v riadku dolnej časti strany so špecifickým učebným materiálom. O tom, či môže byť zadaná požiadavka na preklad materiálu, rozhodujú autorské práva, ktoré sa na daný materiál vzťahujú. Licencia musí umožňovať ich úpravu a vytvorenie ich modifikácií. Viac informácií sa dozviete po kliknutí na http://creativecommons.org/licenses.

Používateľ zadáva požiadavku na preklad tým, že vyberie jazyk, do ktorého chce, aby bol daný materiál preložený. Urobí tak kliknutím na kód jazyka pod riadkom "Request translation" (Požiadavka na preklad) na stránke obsahujúcej charakteristiku daného materiálu.

request translation

V ponukovom okne zistíte, či už aj iní používatelia zadali požiadavku na preklad tohto materiálu do vami zvoleného jazyka.

Ak zatiaľ takáto požiadavka nebola zadaná, automatickou správou bude vaša požiadavka potvrdená.

request confirmation

Ak už boli zadané 3 požiadavky na preklad daného učebného materiálu, tím pracovníkov Scientix dané žiadosti preverí a, ak budú prijaté,  daný materiál bude preložený. Preklad materiálov trvá, v závislosti od ich dĺžky, od jedného týždňa do dvoch mesiacov. Po preložení sú preklady zverejnené na portáli Scientix. Používatelia, ktorí zadali požiadavku na preklad, budú o jeho zverejnení upovedomení prostredníctvom e-mailu.

Jazyky
Preklady sú dostupné v 23 oficiálnych jazykoch Európskej únie.

angličtina en
bulharčina bg
čeština cs
dánčina da
nemčina de
gréčtina el

španielčina es
estónčina et
fínčina fi
francúzština fr
írčina ga
maďarčina hu

taliančina it
litovčina lt
lotyština lv
maltčina mt
holandčina nl
poľština pl

portugalčina pt
rumunčina ro
slovenčina sk
slovinčina sl
švédčina sv

          
Kritériá
Prijímané budú iba požiadavky spĺňajúce tieto kritériá:

 

  • Používateľ žiadajúci o preklad musí byť zaregistrovaný na webovej stránke Scientix.
  • Používateľ žiadajúci o preklad musí byť učiteľ a/alebo materiál musí byť určený iba na účely vzdelávania.
  • O preklad toho istého učebného materiálu požiadali viacerí používatelia.


Prioritne budú prekladané tieto materiály:

  • Materiály, v ktorých sú obsiahnuté témy, ktoré doposiaľ neboli prekladané, budú uprednostnené pred materiálmi s témami, ktoré už boli preložené do viacerých jazykov;
  • Jazyky, do ktorých bolo preložených menej učebných materiálov, budú uprednostnené pred jazykmi, do ktorých bolo preložených viac učebných materiálov.


Načo teda čakáte?