On-demand oversættelsesservice

.

Læs dette på:
bg - cs - da  - el - et - fi - ga - hu - lt - lv - mt - nl - pt - ro - sk - sl - sv

Fandt du noget du kunne bruge til din undervisning blandt Scientix’ undervisningmaterialer? Hvis disse materialer endnu ikke foreligger på dit foretrukne sprog, kan du bede om en oversættelse via 'oversættelsestjenesten'. Denne service er gratis og tilgængelig alene via Scientixs hjemmeside.

Hvordan virker den?


Hvis et undervisningsmateriale er valgbart til denne tjeneste, vil en line med teksten “anmod om oversættelse” komme frem i bunden af siden med netop dette undervisningsmateriale. (Hvorvidt et undervisningsmateriale må oversættes, afhænger af de copyrightregler under hvilke materialet er udgivet. For at et undervisningsmateriale vil være tilgængeligt i oversættelsestjenesten, skal der gennem licensen være givet tilladelse til, at man må foretage ændringer og tilpasninger i teksten. Du kan læse mere på: http://creativecommons.org/licenses)

Du anmoder om en oversættelse ved at vælge det sprog, som du ønsker materialet oversat til. Det gør du ved at klikke på sprogkoden under linjen “Anmod om oversættelse”  på siden med materialebeskrivelsen.request translation

Et pop-op vindue vil så vise, om andre brugere allerede har bedt om at få det samme materiale oversat til det pågældende sprog.

Hvis der ikke allerede er en oversættelse af netop dette materiale til på det pågældende sprog, vil anmodningen blive bekræftet med en automatisk meddelelse.

request confirmation

Når Scientix teamet har modtaget tre anmodninger om oversættelse af et materiale til et bestemt sprog, vil det kontrollere anmodningerne, og hvis de kan godkendes, vil de blive oversat. Materialer der er godkendt til oversættelse vil blive offentliggjort på Scientixportalen efter mellem en uge og to måneder, afhængig af materialets omfang. Brugerne der har anmodet om oversættelserne vil blive informeret via e-mail, så snart de oversatte materialer er blevet offentliggjort.

Sprog
Oversættelse kan forestages til EUs 23 officielle sprog.

Engelsk en
Bulgarsk bg
Tjekkisk cs
Dansk da
Tysk de
Græsk el

Spansk es
Estisk et
Finsk fi
Fransk fr
Irsk ga
Ungarsk hu

Italiensk it
Litauisk lt
Lettisk lv
Maltesisk mt
Hollandsk nl
Polsk pl

Portugisisk pt
Rumænsk ro
Slovakisk sk
Slovensk sl
Svensk sv

Krav
Kun anmodninger der opfylder følgende krav vil blive godkendt:
•    brugeren der anmoder om oversættelsen skal være registreret på Scientix’ hjemmeside.
•    brugeren der beder om oversættelsen skal være lærer, og materialet må alene anvendes til undervisningsformål.
•    flere brugere skal anmode om samme oversættelse.

Der prioriteres efter følgende kriterier
•    emner der endnu ikke er oversat frem for emner, hvor der allerede er foretaget oversættelser til flere sprog;
•    sprog hvorpå der kun forelægger få materialer frem for sprog, hvorpå der forelægger flere materialer;
•    materialer som Scientix’ lærergruppe har vurderet som af en særlig høj kvalitet.

Så - hvad venter du på?

Upload resources

 

Status of the requests

How can you allow translations of your own resources?

Guide for owners of resources

Please note that to enable Translation on Demand of resources, only editable files can be uploaded of maximum 20 Megabytes (Mb) in volume. Please contact us if you have problems uploading editable files at scientix (at) eun.org