Překlady na požádání

Text je k dispozici v:
bg - cs - da  - el - et - fi - ga - hu - lt - lv - mt - nl - pt - ro - sk - sl - sv

Našli jste ve výukových materiálech Scientix zajímavý vzdělávací materiál? Pokud není  ve vašem jazyce, můžete si přes službu “překlad na požádání”(Translation on-demand) vyžádat jeho překlad. Tato služba je zdarma a dostupná je pouze prostřednictvím webových stránek Scientix.

Jak služba funguje?
Existuje-li možnost překladu výukových materiálů, zobrazuje se dole na stránce políčko „Požádat o překlad“. Materiály lze přeložit za těchto předpokladů:

 1. Materiály jsou určeny pro přímé využití ve výuce (jde o výukové materiály, ne o zprávu nebo obsah kurzu).
 2. Na základě licence je možné materiály modifikovat nebo na jejich základě vytvořit nové dílo. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese https://creativecommons.org/licenses/?lang=cs;
 3. Autoři nebo zasilatelé vložili materiály do odesílacího formuláře ve formátu, který lze dále upravovat.

Uživatel si vyžádá překlad tím, že klikne na jazyk, do něhož chce konkrétní materiál přeložit, tj. klikne na kód příslušného jazyka  pod řádkem “Request translation”, na stránce s popisem daného materiálu.

request translation

request confirmation

Až budou u některého vzdělávacího materiálu zaznamenány tři žádosti o překlad do jednoho jazyka, tým projektu Scientix požadavky zkontroluje, a budou-li přijaty, materiál se přeloží. Přeložené materiály budou uveřejněny na portálu Scientix týden až dva měsíce poté – tato doba se odvíjí od délky překladu. Jakmile je překlad uveřejněn, žadatelé budou vyrozuměni e-mailem.
Jazyky
Překlady jsou možné do oficiálních jazyků zemí, teritorií a regionů Evropské unie a jazyků partnerských zemí programu FP7:

 1. bulharština
 2. bosenština
 3. katalánština
 4. čeština
 5. velština
 6. dánština

 7. němčina
 8. řečtina
 9. španělština
 10. baskičtina
 11. estonština
 12. angličtina
 13. finštinah

 14. francouzština
 15. irština
 16. hebrejština
 17. chorvatšina
 18. galicijština
 19. maďarština

 20. islandština
 21. litevština
 22. lotyština
 23. makedonština
 24. italština
 25. maltština

 26. norština
 27. polština
 28. portugalština
 29. rumunština
 30. holandština
 31. slovenština

 32. slovinština
 33. albánština
 34. srbština
 35. švédština
 36. turečtina
 37. ukrajinština

Kritéria
V úvahu budou brány pouze žádosti, jež splňují následující kritéria:

 • Uživatel, který o překlad žádá, musí být zaregistrován na webových stránkách Scientix;
 • O překlad materialů požádali nejméně tři různí uživatelé.

Prioritu mají:

 • témata, jež dosud nebyla překládána, oproti tématům, ke kterým už existují materiály v několika jazycích;
 • jazyky, v nichž je k dispozici méně materiálů, oproti jazykům, v nichž existuje materiálů více.


Tak nač ještě čekáte?

Upload resources

 

Status of the requests

How can you allow translations of your own resources?

Guide for owners of resources

Please note that to enable Translation on Demand of resources, only editable files can be uploaded of maximum 20 Megabytes (Mb) in volume. Please contact us if you have problems uploading editable files at scientix (at) eun.org