Contact us

Ak chcete odoslať nový projekt do Knižnice projektov Scientix, novú akciu alebo správy, použite nasledujúce formuláre:

Ak chcete získať informácie o projekte Scientix vo vašej krajine a o tom, ako sa zapojiť, obráťte sa na Národné kontaktné miesto Scientix alebo ambasádorov Scientix – spravodajcov a ambasádorov Scientix – dobrovoľníkov vo vašej krajine tu.

S akýmikoľvek špecifickými otázkami ohľadom projektu Scientix sa môžete obrátiť na:

Agueda Gras-Velazquez

Projektový manažér:
Dr. Àgueda Gras-Velázquez, agueda.gras (at) eun.org

Manažér portálu Scientix:
Ola Miklasińska, ola.miklasinska (at) eun.org