Scientix na żywo

Znajdują się tu informacje o zajęciach offline organizowanych przez Scientix (np. o warsztatach we Future Classroom Lab Europejskiej Sieci Szkolnej lub w innych miejscach) oraz wkład wniesiony przez Scientix do konferencji, warsztatów i innych wydarzeń.

Dostępne są np. prezentacje czy programy minionych wydarzeń, ale można też dowiedzieć się, kiedy i na jakich wydarzeniach Scientix będzie obecny w przyszłości.

Warsztaty poświęcone projektom z zakresu nauk ścisłych w pracowni przyszłości Future Classroom Lab

Science Projects Workshops

Future Classroom Lab (FCL) to niezależny projekt prowadzony przezEuropean Schoolnet (EUN) , z siedzibą w biurze EUN w Brukseli, oferujący platformę, na której decydenci mogą poddać weryfikacji swoje strategie w zakresie TIK i gdzie nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz doradcy w zakresie TIK mogą eksperymentować z innowacyjnymi metodami nauczania w elastycznych środowiskach edukacyjnych. Future Classroom Lab oferuje zarówno obszerną konfigurowalną przestrzeń wyposażoną w najnowsze technologie jak i specjalnie zaprojektowaną salę lekcyjną, gdzie można przekonać się, jak w kontekście tradycyjnej sali lekcyjnej można korzystać z technologii, zwiększając w ten sposób zaanagżowanie uczniów i ich udział w lekcjach.

Wydarzenia z zakresu przedmiotów ścisłych w FCL organizowane są pod szerokim tytułem “Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab” (Warsztaty poświęcone projektom z zakresu nauk ścisłych w Future Classroom Lab). Termin ten powstał podczas I etapu projektu Scientix project, po tym jak Scientix zorganizował w FCL pierwsze warsztaty poświęcone projektom z zakresu przedmiotów ścisłych. Celem tych wydarzeń jest zarówno szkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii w klasie w połączeniu z materiałami i metodami z projektów oraz zachęcenie projektów dotyczących przedmiotów ścisłych do wspólnej pracy

Czytaj więcej

Warsztaty Scientix podczas innych wydarzeń

Scientix Workshops at other events

Warsztaty Scientix odbywają się regularnie w różnych lokalizacjach Europy podczas wydarzeń organizowanych przez inne projekty i organizacje.

Celem tych warsztatów jest zaprezentowanie usług oferowanych przez Scientix nauczycielom, kierownikom projektów oraz innym właściwym podmiotom związanym z edukacją w zakresie przedmiotów ścisłych lub wspieranie podczas prezentacji innych projektów z dziedziny nauczania przedmiotów ścisłych.

Jeśli wiesz o wydarzeniu, w które Scientix mógłby wnieść swój wkład, lub ty sam chciałbyś wziąć udział w warsztatach Scientix jako prezenter, wyślij nam email pod adres: agueda.gras (at) eun.org.

Czytaj więcej

Prezentacje Scientix

Scientix presentations

W celu większego upowszechniania programu Scientix oraz powiązanych z nim usług adresowanych do kierowników projektów, nauczycieli i badaczy związanych z nauczaniem przedmiotów ścisłych, ważne jest uczestnictwo w jak największej liczbie wydarzeń (niezależnie czy są to sesje posterowe, prezentacje czy działania networkingowe).

Prezentacje te podczas różnego rodzaju wydarzeń umożliwiają programowi Scientix świadczenie usług na rzecz innych projektów i inicjatyw powiązanych ze STEM.

Czytaj więcej

Webinaria Scientix

Scientix Webinars

Scientix regularnie organizuje bezpłatne webinaria adresowane do wszystkich zainteresowanych! Webinaria mają charakter forum szkoleniowego, a dla edukatorów stanowią idealną okazję do zdobycia wiedzy w zakresie najnowszych osiągnięć w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów ścisłych.

Webinaria trwają zazwyczaj jedną godzinę i są świetną okazją dla tych, którzy pragną zgłębiać fascynujące tematy z dziedziny STEM, takie jak 1:1 computing (jeden uczeń jeden computer), nauka języków obcych na lekcjach przedmiotów ścisłych, nauczanie przedmiotów STEM w klasach młodszych czy symulacje naukowe online w ramach edukacji opartej na dociekaniu (IBSE).

Czytaj więcej

Scientix Moodle

Scientix Moodle

Scientix Moodle to platforma partnerskiego uczenia się, na której nauczyciele przedmiotów ścisłych mogą wymieniać się dobrymi praktykami. Najnowsze kursy na platformie Moodle zostały opracowane przez nauczycieli z różnych krajów, którzy chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami na temat korzystania z różnych narzędzi i metod stosowanych w klasie. Kursy realizowane są we własnym tempie uczestnika i są dostępne dla każdego w dowolnym czasie. Aby wziąć w nich udział uczestnicy nie muszą tworzyć konta Moodle.

Od września 2016 roku do lutego 2017 roku Scientix Moodle jest również główną platformą wykorzystywaną podczas dwóch edycji kursu szkoleniowego dla ambasadorów Scientix organizowanych przez Scientix.

Odwiedź platformę Moodle

Calendar of Scientix live events