The 2021 STEM Discovery Campaign

Join our annual campaign focused on Sustainability and Citizenship!

Read more

SDC21 slider

Aerospace in Class MOOC

Join our Aerospace in Class MOOC and get to know amazingly engaging resources that will lift up your classroom experience!

Read more

Aerospace in Class MOOC

Eurostat videos: engage your students with statistics

Inspire your students to play with statistics by integrating Eurostat videos in the classroom!

Read more

 Eurostat videos

The BRITEC MOOC “A roadmap to citizen science Education”

Explore how to combine teachers’ and scientists’ forces from 22 March 2021!
Read more »

STEM Discovery campaign winners
  •  
Wywiady Scientix

Niniejszy krótki filmik zawiera szereg wypowiedzi osób z Krajowych Punktów Kontaktowych oraz przedstawicieli Grupy Roboczej Ministerstw Edukacji ds Przedmiotów Ścisłych na temat społeczności Scientix: w jaki sposób dotarła ona do nauczycieli i jak przyczyniła się do opracowania krajowych strategii na rzecz szerszego wykorzystania kształcenia opartego na samodzielnych poszukiwaniach ucznia oraz innych innowacyjnych, skutecznych i wciągających podejść do nauczania przedmiotów ścisłych.

Więcej »

 

Najnowszy projekt

STEMkey, Nauczanie standardowych tematów z przedmiotów STEM z wykorzystaniem podejścia opartego na kompetencjach kluczowych

STEMkey ma na celu zmianę podejścia przyszłych nauczycieli do nauczania standardowych tematów podczas zajęć z przedmiotów STEM. Aby to osiągnąć, przeanalizujemy i zmienimy podejście do przekazywania podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów STEM w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych. Dlatego w projekcie STEMkey podkreślamy znaczenie promowania kompetencji kluczowych, takich jak wiedza, umiejętności i postawy w nauczaniu przedmiotów STEM.

Więcej »

 

GAMMA, Uczenie się matematyki z wykorzystaniem gier

Celem projektu GAMMA jest wykorzystanie technologii cyfrowej i uczenia się z wykorzystaniem gier (ang. game-based learning - GBL) do opracowania materiałów edukacyjnych do nauczania matematyki.

Więcej »

 

aktualne wiadomości

Filmy wideo Eurostatu: Dobry sposób na zainteresowanie uczniów statystyką

Zrozumienie statystyki i umiejętność wykorzystania jej w pracy naukowej i życiu codziennym jest jedną z kluczowych umiejętności XXI wieku. Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, opublikował pięć krótkich filmów instruktażowych wraz z materiałami dydaktycznymi na temat wykorzystania statystyki w klasie.

Więcej »

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o kampanii STEM Discovery 2021

Scientix, wraz z ponad 20 prestiżowymi partnerami, realizuje szóstą edycję Kampanii STEM Discovery (Odkrywamy przedmioty ścisłe), która tym razem skupia się na tematyce zrównoważonego rozwoju i obywatelstwa.

Więcej »

 

Zaprenumeruj elektroniczny biuletyn, aby uzyskać najświeższe informacje przez e-mail!

Zapisz się

   

Follow us
 

@scientix_eu

Przyłącz się do nas

Przyłącz się do nas!

Events