2020
26 paź
2020
02 gru

Kurs MOOC Zintegrowane nauczanie STEM w Szkole Średniej

Miejsce: Online

Organizator: STE(A)M IT, Scientix

Rodzaj wydarzenia: massive open online course (MOOC)

Grupa docelowa: nauczyciele

Temat: STEM Education

Język wydarzenia: Angielski

Kurs ma na celu zapewnienie nauczycielom szkół średnich (gimnazjów: uczniowie w wieku 12-14 lat, i liceów: uczniowie w wieku 15-19 lat) umiejętności i wiedzy niezbędnych, by przejść od wyizolowanego nauczania Fizyki, Chemii, Biologii, Nauk ścisłych, Technologii, Inżynierii i Matematyki w ramach zajęć z tych przedmiotów do rzeczywiście zintegrowanego nauczania STEM , nie tylko w ramach tych dziedzin, ale również w połączeniu z innymi przedmiotami.

Ponadto uczestnicy odkryją przykładowe scenariusze zajęć włączających STE(A)M, opracowane i sprawdzone przez innych nauczycieli, oraz inne istotne zasoby.

URL: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:STEAM_IT+IntegrSTEM_Secondary+2020/about

 

 

If you are organising a conference, workshop, webinar or other events on any aspect of science education, please let us know. 

Submit event