2019
07 paź
2019
08 paź

Kształcenie Pedagogów III: Międzynarodowa konferencja nt. Podejść przyczyniających się do zwiększania rozwoju zawodowego w zakresie nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych

Miejsce: Freiburg

Kraj: Niemcy

Organizator: International Centre for STEM Education (ICSE)

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Grupa docelowa: doradcy,  władze oświatowe,  przemysł,  osoby uczące się,  decydenci,  naukowcy,  nauczyciele

Temat: nauki stosowane,  materiałoznawstwo,  matematyka,  edukacja naukowa

Język wydarzenia: Angielski

Po zrealizowanych z powodzeniem dwóch wcześniejszych konferencjach jakie odbyły się w 2014 roku w Essen i w 2016 roku we Freiburgu w Niemczech trzecia edycja konferencji „Kształcenie Pedagogów” w dalszym ciągu daje uczestnikom z całego świata możliwość poznawania, dyskusji i wymiany podejść mających na celu zwiększanie rozwoju zawodowego w zakresie nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych. Konferencja ta skupia naukowców, praktyków jak i osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki a to wszystko mając na celu rozpowszechnianie wiedzy, budowanie sieci oraz wymianę pomysłów i doświadczeń mających związek z tematem konferencji

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Freiburgu w Niemczech w dniach 7 - 8 października 2019 roku.

URL: http://educating-the-educators.ph-freiburg.de/

 

 

If you are organising a conference, workshop, webinar or other events on any aspect of science education, please let us know. 

Submit event