Scientix Reloaded!

Sinds 2009 verzamelt Scientix materiaal en best practices op het gebied van wetenschapsonderwijs in heel Europa. In die periode verzamelde het project meer dan 200 projecten en meer dan 1000 onderwijs- en leermaterialen die werden ontwikkeld door nationale en Europese STEM-projecten (wiskunde, exacte wetenschappen en technologie).

Voor het Scientix-project breekt nu een nieuwe fase aan. De focus verschuift nu meer naar leerkrachten en educatoren als nieuwe drijfveren achter het project.

Nationale Contactpunten voor Scientix

De belangrijkste innovatie is het pas opgerichte netwerk van Nationale Contactpunten (NCP's) voor Scientix, dat actief is in bijna 30 Europese landen. Als schakel tussen het nationale en het Europese niveau zullen de NCP's contacten leggen met nationale gemeenschappen van mensen die actief zijn op het vlak van STEM-onderwijs, en zullen ze nationale workshops, webinars of netwerkevenementen organiseren.

Hier vindt u alle organisaties die optreden als Scientix NCP's.

Scientix Leerkrachtenpanel

Scientix heeft zijn Leerkrachtenpanel, dat nu bestaat uit 90 leerkrachten uit heel Europa, aanzienlijk uitgebreid. De leden van het Panel (gekend als Scientix Ambassadeurs en Plaatsvervangend Ambassadeurs) zullen Scientix voorstellen op scholen en bij nationale leerkrachtenverenigingen, en zullen mee de diverse tools en diensten van Scientix ontwikkelen en testen. Verder delen ze in discussies met onderzoekers, project managers en beleidsmakers hun visie als leerkrachten.

Leg contact met de Scientix Ambassadeurs in uw land.

Netwerkevenementen voor projecten rond wetenschapsonderwijs

De netwerkevenementen brengen projectcoördinatoren, project managers en andere vertegenwoordigers van Europese en nationale projecten rond wetenschapsonderwijs samen. Deze evenementen zijn erop gericht om mensen die betrokken zijn bij projecten de mogelijkheid te bieden om hun ervaringen te delen en uit te wisselen, hun werk voor te stellen of om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Het programma van de evenementen voor 2014 wordt op dit moment voorbereid. Binnenkort zal hierover meer informatie worden verspreid op onze website en via onze e-mail updates.

2e Scientix Conferentie

De 2e Scientix Conferentie vindt plaats in Brussel, van 24 tot 26 oktober 2014. Het wordt een van de grootste evenementen rond STEM-onderwijs in Europa ooit, met meer dan 500 deelnemers uit alle domeinen die bij wetenschapsonderwijs betrokken zijn: beleidsmakers, onderzoekers, projectmanagers en, uiteraard, leerkrachten die STEM-vakken doceren. Raadpleeg geregeld onze website voor de meest recente informatie over de calls, de registratie en het programma.

En er is meer...

We hebben ook de Scientix online meeting room geopend, een gratis webinar-dienst waar alle geïnteresseerden online vergaderingen of webinars kunnen organiseren. De Scientix Translation on Demand service is volledig operationeel, klaar om al uw aanvragen te beantwoorden. Daarnaast blijven we onze projectbibliotheek en materiaalverzameling op de Scientix-portal uitbreiden, en kunt u opnieuw deelnemen aan een aantal workshops en webinars voor leerkrachten.

Tot slot hebben we een nieuwe Scientix Nieuwsbrief gelanceerd waarin u iedere drie maanden het meest recente nieuws van Scientix en het volledige Europese STEM-landschap kunt lezen. Daarnaast blijft u via de tweewekelijkse Scientix Digest op de hoogte van de laatste updates op de Scientix-portal.

Nationale Contactpunten (NCP's) zijn essentieel om een gemeenschap voor wetenschapsonderwijs in Europa tot stand te brengen. Via hun actieve betrokkenheid bij Scientix-activiteiten spelen ze een belangrijke rol bij het ontwikkelen van innovatieve beleidslijnen en praktijken voor het wetenschapsonderwijs, op basis van participerende processen.

Gilles LAROCHE, Hoofd van de 'Science with and for Society Unit' van het DG Onderzoek en Innovatie