Contact us

Lai iesniegtu jaunu projektu Scientix projektu bibliotēkā, jaunu pasākumu vai ziņas, lūdzu izmanto sekojošās iesniegumu formas:

Lai iegūtu informāciju par Scientix tavā valstī un to, kā iesaistīties, lūdzu sazinies ar savas valsts Scientix Nacionālo kontakta punktu vai Scientix Vēstniekiem un Scientix Vēstnieku brīvprātīgajiem šeit.

Saistībā ar jebkuriem citiem vispārīgiem jautājumiem par Scientix, varat sazināties ar:

Agueda Gras-Velazquez

Projektu vadītāja:
Dr. Àgueda Gras-Velázquez, agueda.gras (at) eun.org

Scientix portāla vadītājs:
Ola Miklasińska, ola.miklasinska (at) eun.org