2016-2019 Διαδικτυακά σεμινάρια Scientix

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το Scientix διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων πάνω στην εκπαίδευση στα αντικείμενα STEM.Πραγματοποιούμενα σε μια περίοδο 3 ετών, τα διαδικτυακά αυτά σεμινάρια είναι ανοιχτά σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών.

Τα διάρκειας μίας ώρας διαδικτυακά σεμινάρια αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τα μέλη της κοινότητας του Scientix να εξερευνήσουν συναρπαστικά θέματα σε σχέση με τα αντικείμενα STEM -όπως την ιδέα του 1:1 computing (ένας μαθητής με προσωπικό υπολογιστή), την εκμάθηση γλωσσών στα μαθήματα των φυσικών επιστημών, τα αντικείμενα STEM στις μικρότερες τάξεις ή διαδικτυακές προσομοιώσεις στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης.

Όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων ηγείται ένας ειδικός στον συγκεκριμένο τομέα (Πρεσβευτές του Scientix ή άλλοι προσκεκλημένοι ειδικοί ). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή. Οι θέσεις κλείνονται με σειρά προτεραιότητας και όσοι παρακολουθούν λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες, αναζητήστε πληροφορίες για τα προσεχή διαδικτυακά σεμινάρια.

upcoming webinars

Past webinars

 

CAREERS IN
CYBERSECURITY
 
CREATIVE MEDIA IN STEM

Author: Semyon Ovsyannikov
Date: 30-10-2018
More information

 

Author: Armin Hottmann, Dr Oliver Thiel
Joel Josephson and Dr Elísabet Edda Magnúsdóttir
Date: 16-10-2018
More information

 
FROM ASTRONOMY RESEARCH
TO SCIENTIX
 
STEREOTYPES IN STEM EDUCATION AND CAREERS

Author: Dr Agueda Gras-Velazquez
Anastasiya Boiko
Date: 4-10-2018
More information

 

Author: Rebecca Taylor-Cottle and
Annemiek Mensert
Date: 4-10-2018
More information

 
CRACKING STEM WITH
PROJECT-BASED LEARNING
 
CAREERS IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY

Author: Fawad Naseer

Date: 21-9-2018
More information

 

Author: Ana Isabel Montenegro García
Anne-Gret Iturriaga Abarzua
Date: 4-9-2018
More information

 
STEM CAREERS AND
SKILLS OF THE FUTURE
 
BECOME PART OF THE EDU-ARCTIC MONITORING SYSTEM

Author:Maria Porok

Date:1-6-2018
More information

 

Author: Anna Wielgopolan

Date: 17-5-2018
More information

 
COMPANIES AND SCHOOLS
PROMOTING GIRLS IN STEM
 
HACKING STEM PROJECTS FOR INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION

Authors: Sarah Atkinson and Sara Cardeira

Date: 26-4-2018
More information

 

Author: Gergely Nádori

Date: 19-4-2018
More information

 
IT'S A GAME
CHANGER
 
START TO STEM

Authors: André Thomas and Panagiota Argyri

Date: 13-4-2018
More information

 

Authors: Prof. Wim Dehaene and Mrs Gerda Somers

Date: 29-3-2018
More information

 
STEM DISCOVERY
WEEK 2018
 
ONLINE EXPERIMENTS
WITH NEXT-LAB

Authors: Agueda Gras-Velazquez and Evita Tasiopoulou

Date: 28-2-2018
More information

 

Author: Anastasiya Boiko

Date: 29-1-2018
More information

 
RECOMMENDATIONS FROM
ARK OF INQUIRY
 
BOARD GAME
BASED LEARNING

Author: Lauren Bohatka and Meelis Brikker

Date: 19-12-2018
More information

 

Author: Mladen Šljivovic

Date: 21-11-2017
More information

 
21ST CENTURY SKILLS
AND INDUSTRY 4.0
 
THE POWER OF
STORYTELLING

Author: Dr Sahin Idin

Date: 25-10-2017
More information

 

Author: Marta Azevedo

Date: 13-9-2017
More information

 
GENDER STEREOTYPES
IN STEM EDUCATION
 
MAKING STEM
GLOBAL

Author: Anne Kerkhoven,
Pedro Russo

Date: 12-5-2017
More information

 

Author: Saranya Sathananthan

Date:24-4-2017
More information

 
MATHS MYSTERY
BOX
 
TOP TECH TOOLS
FOR TEACHERS

Author: David Ballesteros,
Nerea Casas

Date:24-2-2017
More information

 

Author: Neil Jarrett
Date: 9-1-2017
More information

 
PROFESSIONAL
DEVELOPMENT IN STEM
 
HOW TO APPROACH
A COMPANY

Author: Nikolaos Nerantzis,
Panagiota Argyri

Date:9-12-2016
More information

 

Author: Carlos Cunha
Date: 8-12-2016
More information

 
BIOUTILS AND
THE SCIENCE BREAKER
 
SAFuturo:
 INQUIRY BASED NEST

Author: Massimo Caine
Date: 24-9-2016
More information

 

Author:Carlos Cunha
Date: 28-4-2016
More information

 
DISCREPANT EVENTS
AND MYSTERIES
 
EXTRA-CURRICULAR
ACTIVITIES

Author:Patrick Dundon
Date: 15-3-2016
More information

 

Author: Milena Mladenović & Jelena Milosavljevic
Date: 8-3-2016
More information

 
FREE SOFTWARE
(FLOSS)
 
MATHEMATICAL
MODELING

Author: Milena Mladenović
Date: 24-2-2016
More information

 

Author: Mehmet Başaran
Date: 19-2-2016
More information

 
3D PRINTING AND
STEM EDUCATION
 
WOMEN IN
SCIENCE

Author: Gergely Nádori
Date: 10-02-2016
More information

 

Author: Marina Jiménez Iglesias
Date: 05-02-2016
More information

 
CLOUD BASED
SYSTEMS
 
OPEN SOURCE
HARDWARE

Author: Alexander Angelov
Date: 30-11-2015
More information

 

Author: Francisco Pérez
Date: 24-11-2015
More information

 
PROGRAMMING AND 
CODING IN PHYSICS
 
MOBILE APPLICATIONS FOR STEM EDUCATION

Author: Zsolt Vicze
Date: 12-11-2015
More information

 

Author: Tatjana Gulic
Date: 27-10-2015
More information

 
GENDER EQUITY IN SCIENCE EDUCATION
 
DESCARTES RECTANGULAR COORDINATE SYSTEM

Author: Sahin Idin
Date: 14-10-2015
More information

 

Author: Milena Mladenović, Jelena Milosavljevic
Date: 16-09-2015
More information

 
QUIRKY IDEAS TO PIQUE STUDENTS' INTEREST IN STEM
 
USING TECHNOLOGY ON FIELD TRIPS

Author: Patrick Dundon
Date: 03-09-2015
More information

 

Author: Gergely Nádori
Date: 17-06-2015
More information

 
MANUSKILLS APPROACH
 
DISCUSSING SOCIO-SCIENTIFIC ISSUES

Author: Maria Margoudi, Hadrien Szigeti (MV), Stratos Antoniou
Date: 08-06-2015
More information

 

Author: Chrystalla Lymbouridou
Date: 02-06-2015
More information

 
THE WORLD IS MY CLASSROOM
 
MANUSKILLS APPROACH

Author: Fiona Luna
Date: 19-05-2015
More information

 

Author: Stefano Perini, Poul Kyvsgaard
Date: 11-05-2015
More information

 
EDUCATIONAL ROBOTICS & CODING
 
ONLINE SCIENCE SIMULATIONS

Author: Tullia Urschitz
Date: 06-05-2015
More information

 

Author: William McTiernan
Date: 16-04-2015
More information

 
MULTIPLE INTELLIGENCE
 
IMPROVING STUDENT EXAM SCORES

Author: Cornelia Melcu, Irina Vasilescu
Date: 26-03-2015
More information

 

Author: Richard Walden
Date: 12-03-2015
More information

 
TEACHING NANOSCIENCE
 
1:1 and (n):1
EDUCATION

Author: Lotte Vett
Date: 26-02-2015
More information

 

Author: Alexander Angelov,
Gergely Nádori

Date: 19-01-2015
More information

 

 

--------------------------

 

 

Αν διοργανώνετε συνέδριο, εργαστήριο, διαδικτυακό σεμινάριο ή άλλες εκδηλώσεις για οποιαδήποτε πτυχή της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Watch more Scientix Webinars on YouTube here!