Lähemalt Scientixist

Scientix edendab ja toetab üleeuroopalist koostööd STEM-valdkonna ainete (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) õpetajate, haridusteadlaste, poliitikute ja teiste STEM-haridusega seotud spetsialistide vahel.

Projekti esimeses etapis (2009–2012) loodi veebiportaal, kuhu koguti ja kus esitleti Euroopa STEM-projekte ja nende tulemusi, ning korraldati mitu õpetajate töötuba. Võrgustiku peaüritus oli Scientixi konverents, mis toimus 2011. mais Brüsselis.

Scientixi projekti teise etapi (2013–2015) eesmärk oli laiendada kogukonda riiklikul tasandil. Kasutades riiklike kontaktpunktide (NCP) võrgustikku, jõudis Scientix eri riikide õpetajate kogukondadeni ning panustas riiklike strateegiate arengusse, toetades uurimisel põhinevate ja teiste uuenduslike lähenemisviiside laiaulatuslikumat rakendamist loodusainete ja matemaatika hariduses.

Seda tegevust jätkatakse ka Scientixi kolmandas etapis (2016–2019), mida toetab Euroopa Liidu teadusuuringute- ja innovatsiooniprogramm Horizon 2020. Scientix sündis Euroopa Komisjoni algatusest ning seda on algusest peale koordineerinud European Schoolnet – Brüsselis asuv 30 haridusministeeriumist koosnev konsortsium, mis juhib innovatsiooni õpetamises ja õppimises ning edendab koolide ja õpetajate üleeuroopalist koostööd.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust kas Scientixi riikliku kontaktpunktiga enda riigis või Scientixi keskkontoriga European Schoolnetis.

Mis eeliseid Scientix teile pakkuda võib?

Scientixis osalevad peamiselt õpetajad, teadlased, STEM-hariduse valdkonna projektijuhid ja poliitikud. Kõik need rühmad võivad Scientixi tegevusest ja üritustest kasu saada.

Õpetajad:

Teadlased/projektijuhid:

Poliitikud:

Väljaanded

  • 2015, Scientix 2 tulemused. Millist lisaväärtust annab Scientix STEM-haridusele, European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2015, Scientix. Toetades koostööd Euroopa teadus-, tehnoloogia-, inseneeria- ja matemaatikahariduses alates 2010. a., European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2015, Teine Scientixi konverents 24.–26. oktoober 2014. Tulemused, European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2014, Scientix. Teadushariduse kogukond Euroopas, European Schoolnet: Brüssel, Laadi alla
  • 2011, Scientix. Teadushariduse kogukond Euroopas, Euroopa Komisjon, teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat: Brüssel, Laadi alla

Võtke ühendust enda riigi STEM-kolleegidega!

 

Riiklikud kontaktpunktid

Scientixi riiklikud kontaktpunktid (NCP-d) on tähtsad ühenduslülid Euroopa tasandi Scientixi ja teie riigis toimuvate tegevuste vahel. Kontaktpunktid suhtlevad STEM-spetsialistide riiklike kogukondadega, teavitavad Scientixi tegevustest ning korraldavad riiklikke töötubasid, veebinare ja muid tegevusi. Võtke ühendust enda riigi kontaktpunktiga!

Lisateave

Scientixi saadikud

Scientixi saadikud – meie Scientixi õpetajate komitee liikmed – reklaamivad Scientixi ja annavad selle kohta teavet oma kaaslastele, loodusteaduste ja matemaatika õpetajatele üle Euroopa. Kui sooviksite enda koolis või mõne ürituse osana korraldada Scientixi esitluse, saate enda riigi või piirkonna Scientixi saadikutega ühendust võtta.

Lisateave

Liituge Euroopa üritustega!

Scientixi kogukond

Registreeruge Scientixi portaalis, kus saate kohtuda tuhandete kolleegidega – teadusvaldkonna õpetajate ja haridustöötajatega. Registreeritud kasutajatena saate teiste kogukonna liikmetega otse ühendust võtta ja nendega kohtuda!

Lisateave

Koolitustegevus

Scientix pakub teadusvaldkonna õpetajatele ja teistele haridustöötajatele võimalust osaleda koolitusüritustel, mis toetavad jätkuvat kutsealast arengut. Osalemine on avatud kõigile ja see on tasuta! Üritused toimuvad nii veebis kui ka silmast silma üle Euroopa.

Lisateave

Teie klassiruumi jaoks!

Projektigalerii

Leidke Euroopa, riiklikke ja kohalikke projekte teadushariduse valdkonnas. Saate neid isegi enda huvile vastavalt filtreerida!

Külastage galeriid

Materjalide kogu

Saate läbi viia otsingut Scientixi materjalide kogus, kust leiate igasuguseid õppematerjale, mida enda teadustundides kasutada!

Külastage materjalide kogu

Laske enda lemmikmaterjale tõlkida!

Kas leidsite võõrkeelse materjali, mida sooviksite kasutada? Pole probleemi! Saame selle teie jaoks täiesti tasuta tõlkida!

Lisateave Scientixi nõudmisel tõlkimise teenuse kohta