O programu Scientix

Smyslem programu Scientix je propagovat a podporovat širokou evropskou spolupráci v oborech STEM (v přírodovědných a technických předmětech a v matematice), konkrétně spolupráci učitelů, vědeckých pracovníků, zástupců státní správy a dalších odborníků na vzdělávání v této oblasti.

V první fázi projektu (2009-2012) vznikl portál, kde jsou shromažďovány a prezentovány evropské projekty zaměřené na výuku předmětů STEM a jejich výsledky, a proběhlo několik workshopů pro pedagogy. Hlavní akcí zaměřenou na navazování kontaktů byla konference projektu Scientix, která se uskutečnila v květnu 2011 v Bruselu..

Cílem druhé fáze projektu Scientix (2013 – 2015) bylo rozšířit činnost komunity do jednotlivých zemí. Prostřednictvím sítě národních kontaktních míst se s programem Scientix seznámili členové místních pedagogických komunit. Program měl vliv také na tvorbu národních strategických postupů, jejichž cílem je rozšiřit inovativní a badatelsky zaměřenou výuku přírodních věd a matematiky.

Tato činnost pokračuje i ve třetí fázi programu (2016-2019), která je financována z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace. Scientix vznikl z iniciativy Evropské komise a od začátku jeho existence ho koordinuje organizace European Schoolnet, konsorcium třiceti ministerstev školství se sídlem v Bruselu, která je hnacím motorem na poli inovací ve výuce a studiu a podporuje celoevropskou spolupráci škol a učitelů.

Máte-li zájem o vice informací, obraťte se na národní kontaktní místo projektu Scientix ve své zemi nebo na centrální kancelář projektu Scientix při European Schoolnet.

Co vám může program přinést?

Projekt Scientix je určen především učitelům, vědeckým pracovníkům, manažerům projektů zaměřených na výuku předmětů STEM a zástupcům státní správy. Aktivity a programy projektu Scientix jsou přínosem pro všechny zmíněné skupiny.

Učitelé:

Vědečtí pracovníci/projektoví manažeři:

Zástupci státní správy:

Publikace

  • 2015, Scientix 2, výsledky. Přínos programu Scientix pro výuku předmětů STEM, European Schoolnet, Brusel; Stáhnout
  • 2015, Scientix. Podpora evropské spolupráce ve výuce přírodovědných, technických a technologických apředmětů a matematiky od roku 2010, European Schoolnet, Brusel;Stáhnout
  • 2015, Druhá konference 24.–26. října 2014 – výsledky, European Schoolnet, Brusel; Stáhnout
  • 2014, Scientix – evropská komunita pro výuku přírodních věd, European Schoolnet, Brusel;Stáhnout
  • 2011, Scientix – evropská komunita pro výuku přírodních věd, Evropská komise, generální direktorát pro výzkum a inovace, Brusel; Stáhnout

Spojte se vyučujícími předmětů STEM ve své zemi!

 

Národní kontaktní místa

Národní kontaktní místa projektu Scientix hrají důležitou roli, propojují aktivity ve vaší zemi s evropským programem. Pracovníci národních kontaktních center spolupracují s komunitami odborníků na předměty STEM, informují o aktivitách projektu Scientix a na narodní úrovni organizují workshopy, webináře a další programy. Spojte se s národním kontaktním místem ve své zemi!

Více informací

Ambasadoři projektu Scientix

Ambasadoři projektu, tedy členové pedagogického panelu Scientix, projekt propagují a informují o něm své kolegy, vyučující přírodních věd a matematiky z celé Evropy. Pokud chcete na své škole uspořádat prezentaci projektu Scientix, ať již samostatně nebo v rámci jiného programu, obraťte se na ambasadory projektu Scientix ve své zemi či regionu.

Více informací

Zapojte se do evropských aktivit!

Komunita projektu Scientix

Zaregistrujte se na portálu a poznejte zde tisícovky dalších pedagogů a učitelů přírodních věd. Jako registrovaný uživatel můžete ostatní členy komunity kontaktovat a seznamovat se s nimi přímo!

Více informací

Vzdělávací aktivity

Projekt Scientix nabízí učitelům i jiným pedagogům vzdělávací aktivity, které mohou absolvovat v rámci svého průběžného profesního rozvoje. Jsou přístupné všem a účast na nich je bezplatná! V nabídce jsou jak online, tak prezenční vzdělávací programy na různých místech Evropy.

Více informací

Pro vaši výuku!

Galerie projektů

Hledejte evropské, národní i místní projekty zaměřené na přírodovědné vzdělávání. Výsledky vyhledávání můžete filtrovat podle svých zájmů!

Navštivte galerii

Databáze materiálů

V databázi projektu Scientix najdete všechny typy materiálů použitelné ve výuce přírodních věd!

Nahlédněte do databáze materiálů

Nechte si své oblíbené materiály přeložit!

Našli jste materiály, které byste rádi použili, ale jsou v jiném jazyce? Žádný problém!Zcela zdarma vám zajistíme jejich překlad!

Více informací o možnosti požádat o překlad materiálů projektu Scientix